26,1000 zł
-1,51% -0,4000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Przyjęcie zasad realizacji przez Zarząd uprawnienia do nabywania akcji własnych Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-12
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Przyjęcie zasad realizacji przez Zarząd uprawnienia do nabywania akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r., w wykonaniu stosownych upoważnień wskazanych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 4/04.01.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej: „Uchwała”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku, Zarząd Emitenta podjął następujące uchwały:
(1) uchwała w sprawie ustalenia przez Zarząd wynagrodzenia za nabywane akcje własne Spółki – mocą której Zarząd Emitenta uwzględniając nabyte w wykonaniu postanowień Uchwały przez Spółkę 317.072 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje własne w ramach przeprowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki opublikowanej przez Spółkę raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. ustalił, że akcje własne w liczbie do 448.413 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji własnych będą nabywane w ramach upoważnienia wskazanego Uchwałą wyłącznie za cenę równą 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych) za jedną akcję;
(2) uchwała w sprawie realizacji skupu akcji własnych w ramach zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenie będzie skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki – mocą której Zarząd Emitenta uwzględniając nabyte w wykonaniu postanowień Uchwały przez Spółkę 317.072 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje własne w ramach przeprowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki opublikowanej przez Spółkę raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., ustalił, że akcje własne w liczbie do 448.413 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji własnych będą nabywane w wykonaniu postanowień Uchwały w ramach zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenie będzie skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
(3) uchwała w sprawie przyjęcia treści oferty zakupu akcji własnych – mocą której Zarząd Emitenta ustalił treść oferty zakupu akcji własnych;
Zarząd Emitenta przekaże treść oferty zakupu akcji własnych w osobnym raporcie bieżącym.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż w dniu 12 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd wszystkich wyżej wskazanych uchwał oraz na ich treść.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-12 RAFAŁ STRZELCZYK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.