REKLAMA

KOMPUTRONIK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w dniu 27 września 2023 r.

2023-09-27 16:03
publikacja
2023-09-27 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tekst_Jednolity_Statut_KTSA_27.09.2023_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-27
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w dniu 27 września 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023, opublikowanego dnia 31 sierpnia 2023 roku w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 września 2023 roku (ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Emitent wskazuje, że sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Komputronik, których dotyczyły podjęte przez ZWZ uchwały nr 4 i nr 5 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2023 roku jako część raportu rocznego Emitenta, a sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta będące przedmiotem uchwały nr 6 ZWZ oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach będące przedmiotem uchwały nr 7 ZWZ zostały opublikowane jako załącznik do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w ramach obrad ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu do uchwał nr 20A, 20B, 20C, 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, 22C oraz 23 zgłoszono sprzeciwy, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał.pdfTreść uchwał.pdf Treść uchwał
Tekst Jednolity Statut KTSA 27.09.2023 r..pdfTekst Jednolity Statut KTSA 27.09.2023 r..pdf Tekst Jednolity Statut KTSA 27.09.2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-27 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki