REKLAMA

KNF podejrzewa manipulacje na akcjach Devoranu. Kurs spółki pikuje

2017-11-23 17:05
publikacja
2017-11-23 17:05
KNF podejrzewa manipulacje na akcjach Devoranu. Kurs spółki pikuje
KNF podejrzewa manipulacje na akcjach Devoranu. Kurs spółki pikuje
/ YAY Foto

We wrześniu akcje notowanej na rynku NewConnect spółki Devoran drożały w piorunującym tempie. Dziś tanieją o przeszło 1/4 po tym, jak KNF poinformował, że wspomniany rajd mógł być manipulacją. 

We wrześniu akcjonariusze Devorana mogli zacierać ręce. Miesiąc ten spółka rozpoczęła z ceną za akcję na poziomie 65 groszy, by 21 września sięgać już 1,74 zł. Zawrotne 167 proc. w trzy tygodnie. A kto wie, czy rajd nie trwałby dalej, do gry włączyła się jednak Komisja Nadzoru Finansowego. Zażądała ona zawieszenia obrotu akcjami spółki z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu z naruszeniem interesów inwestorów.

fot. / / Bankier.pl

Po dwóch miesiącach KNF uchyliła rąbka tajemnicy w tej sprawie, a GPW w środę 22 listopada podjęła decyzję o odwieszeniu notowań spółki. Efekt? Na środowej sesji papiery Devorana tanieją o przeszło 25 proc. do poziomu 1,3 zł za sztukę. Jeżeli rzeczywiście we wrześniu doszło do manipulacji, to ruch ten można uznać za niewielki, spółka bowiem wciąż pozostaje dwukrotnie droższa niż na początku rajdu. 

Nagły wzrost wolumenu

W opublikowanym 21 listopada komunikacie KNF tłumaczy istotę sprawy. Komisja wyjaśnia, że obrót akcjami spółki w okresie 1 sierpnia - 4 września 2017 roku odznaczał się niską płynnością (średnia wartość obrotu sesyjnego wynosiła 3936 zł) oraz zmiennością kursu w przedziale 0,64 zł – 0,80 zł. Dodatkowo aż na 8 z 24 sesji nie zawarto żadnej transakcji.

fot. / / KNF

W okresie od 5 do 15 września 2017 roku („Etap 1”) kurs akcji jednak dynamicznie wzrósł o ponad 92 proc.z 0,65 zł do 1,25 zł przy średniosesyjnych obrotach o wartości 30 388 zł. Na kolejnych sesjach, tj. w okresie 18 – 21 września 2017 r. („Etap 2”) kurs kontynuował wzrost do 1,74 zł przy drastycznie zwiększonych obrotach (średnia wartość obrotu sesyjnego wynosiła 424 010 zł, co oznacza wzrost ponad 100-krotny w stosunku do sierpnia 2017 r.).

Magiczny próg 5 proc.

Komisja podkreśla, że w okresie od 5 do 21 września 2017 roku spółka nie opublikowała żadnych informacji o charakterze gospodarczo-finansowym, które mogłyby uzasadniać opisany powyżej wzrost kursu i wolumenu obrotu jej akcjami. 7 lipca 2017 roku zaś do obrotu zostały zaś wprowadzone objęte niemal w całości przez Carom sp. z o.o. akcje serii M. Operacja ta spowodowała znaczące zwiększenie ogólnej liczby akcji Devorana znajdujących się w obrocie na rynku.

Carom za akcje nie płacił. A przynajmniej nie gotówką. Operacja jako formę zapłaty przewidywała wzajemne potrącenie wierzytelności. Podmiot swoich papierów się jednak szybko pozbył, w dniach od 5 do 15 wrześnie wyprzedał bowiem (niemal w całości poza parkietem) swój cały 60-proc. pakiet. Co ciekawe, nikt nowy po tych transakcjach się w akcjonariacie spółki nie ujawnił, oznacza to, że żaden z kupujących nie przekroczył progu 5 proc. udziału w kapitale spółki.

fot. / / KNF

KNF ustaliła, że akcje Carom trafiły do 12 inwestorów. Każdy z nich po transakcji miał więcej niż 4,85 proc., a mniej niż kluczowe 5 proc. udziału w spółce. Teoretycznie obowiązku informowania więc nie było. KNF ustaliła jednak, że pomiędzy inwestorami były powiązania powstałe za sprawą udzielonych pełnomocnictw ("P"), pokrewieństwa ("K"), bądź dominacji ("D). Trzy z rachunków zostały także założone w przeddzień transakcji (*) i kupno udziałów w Devoranie było jedyną przeprowadzoną tam transakcją.. 

KNF: Zgłaszam to do prokuratury

Komisja uznała, że powyższe praktyki można uznać za przejaw trzech zabronionych na giełdzie praktyk. Pierwsza to ukrywanie własności, którą wytłumaczono powyżej. Druga to wash trade (dokonywanie sztucznego obrotu, którego celem jest wywołanie wrażenia zwiększonej aktywności na akcjach danego emitenta wśród pozostałych inwestorów), pomiędzy dwoma podmiotami, na rachunek których zlecenia składał ten sam pełnomocnik, zawarto bowiem 613 transakcji sesyjnych o łącznym wolumenie 598 939 akcji i łącznej wartości 981 tys. zł.

Trzecia zaś to pump and dump (polegającą na zajęciu pozycji długiej na akcjach przez określone podmioty oraz podejmowaniu przez te podmioty oraz podmioty działające z nimi w porozumieniu dalszych działań prowadzących do wzrostu kursu i wolumenu obrotu tych akcji). Jeden z podmiotówbiorących udział w wash trade występował po stronie kupna w 126 spośród 162 transakcji zawyżających (tj. transakcji, których kurs był wyższy niż kurs transakcji poprzedzającej). Zawyżenie kursu akcji Devorana wywołane tymi transakcjami powodowało wzrost wartości posiadanych pakietów akcji tej spółki i stwarzało możliwość ich późniejszej korzystnej sprzedaży.

Wobec zaistniałej sytuacji KNF wszczęła postępowanie administracyjne. Kontynuuje badanie sprawy oraz przygotowuje zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Komisja zezwoliła także na odwieszenie notowań (co nastąpiło dziś), zaznaczyła jednak, że w razie jakichkolwiek wątpliwości podejmie właściwe kroki z możliwością ponownego zawieszenia włącznie.

Adam Torchała

Źródło:
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
jack41
Czy warto wejść w Inwestowanie z Hot forex?
czadfad
Kto myślał że chodzi o minoxa :D

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki