REKLAMA

KGL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 17:12
publikacja
2022-11-29 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_I_III_kw_2022_30.09.2022_29.11.2022_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 512 224 426 797 109 263 93 627
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 47 163 51 738 10 060 11 350
III. Zysk (strata) brutto (15 483) 7 669 (3 303) 1 682
IV. Zysk (strata) netto (14 204) 6 248 (3 030) 1 371
V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur) (2,01) 0,88 (0,43) 0,19
VI. EBIT 171 11 068 36 2 428
VII. EBITDA 20 597 30 162 4 394 6 617
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 327 25 432 2 203 5 579
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 049) (9 130) (1 930) (2 003)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 718) 8 243 (4 206) 1 808
XI. Aktywa razem 392 550 408 290 80 609 88 128
XII. Kapitał własny 119 677 135 502 24 575 29 248
XIII. Zobowiązania długoterminowe 28 293 66 121 5 810 14 272
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 231 194 192 191 47 475 41 484Kurs EUR/PLN

09 2022

09 2021
- dla danych bilansowych

4,8698

4,6329
- dla danych rachunku zysków i strat

4,6880

4,5585
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport I_III kw 2022 30.09.2022_29.11.2022 podpisany.pdfRaport I_III kw 2022 30.09.2022_29.11.2022 podpisany.pdf Raport za trzy kwartały 2022 r. KGL S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2022-11-29 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
2022-11-29 Zbigniew Okulus Wiceprezes Zarządu
2022-11-29 Ireneusz Strzelczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki