93,00 zł
4,14% 3,70 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Członkowie Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-13
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Członkowie Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Członkowie Zarządu Spółki:

- Pan Rafał Pawełczak – Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, oraz
- Pan Stefan Świątkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,

nie biorą udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa oraz czterech Wiceprezesów w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Members of the Management Board of the Company not taking part in the
on-going qualification proceedings


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that the
following Members of the Management Board of the Company:


- Rafał Pawełczak – President of the Management Board, Vice President of
the Management Board (Development), and


- Stefan Świątkowski – Vice President of the Management Board (Finance),
Vice President of the Management Board (International Assets),


are not taking part in the on-going qualification proceedings for the
positions of the President and four Vice Presidents of the Management
Board of KGHM Polska Miedź S.A.


Legal basis: § 5 point 4 of the Decree of the Minister of Finance dated
29 March 2018 regarding current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-13 Rafał Pawełczak Prezes Zarządu
2018-06-13 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl