Jak księgować wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego

Dowiedz się, na jakich kontach powinieneś księgować wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek należy zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych, ponieważ są to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Potrącone z kwoty pobranych podatków wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa należy ująć w księgach rachunkowych w następujący sposób:

· Strona Wn konta „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym),

· Strona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast przelew kwoty podatku, pomniejszonej o potrącone wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku, potwierdzony wyciągiem bankowym księgujemy:

· Strona Wn konta „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym),

· Strona Ma konta „Rachunek bankowy”.

Podstawa prawna:

· Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. nr 76, poz. 694 ze zm.).

· Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002 r. nr 240, poz. 2065).

„Rachunkowość budżetowa - Poradnik księgowego jednostki sektora finansów publicznych” to publikacja w całości stworzona dla księgowych sektora finansów publicznych! www.rachunkowoscbudzetowa.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl