REKLAMA

JR HOLDING S.A.: Objęcie akcji spółki EKIPA S.A.

2021-02-04 23:52
publikacja
2021-02-04 23:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-04
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Objęcie akcji spółki EKIPA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisaną z EKIPA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: EKIPA) umowę (dalej: Umowa), na podstawie której objął nowo wyemitowane akcje imienne serii C, które po rejestracji (łącznie z objętymi w dniu 21 grudnia 2020 r. akcjami imiennymi serii B; por. ESPI nr 71/2020 z dn. 21 grudnia 2020 r.) będą stanowić 11,97% kapitału zakładowego EKIPY oraz będą uprawniać do 11,97% głosów na walnym zgromadzeniu EKIPY.

Zarząd Spółki podaje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy jest kolejnym etapem realizacji projektu z EKIPĄ, o czym Spółka informowała w trybie raportów ESPI nr 58/2020 z dn. 19 listopada 2020 r. (w którym poinformowała o podpisaniu z EKIPĄ listu intencyjnego) oraz ESPI nr 68/2020 z dn. 16 grudnia 2020 r. (w którym poinformowała o zawarciu z EKIPĄ umowy współpracy, której przedmiotem jest doprowadzenie do wejścia EKIPY na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia).

Zawarcie Umowy jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, sztuczną inteligencją, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią oraz fotowoltaiką.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-04 January Ciszewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki