REKLAMA

Inflacja w 2022 roku wyniesie 3,4 proc., wzrost PKB 4,6 proc. Ankieta NBP

2021-07-12 14:14
publikacja
2021-07-12 14:14
Inflacja w 2022 roku wyniesie 3,4 proc., wzrost PKB 4,6 proc. Ankieta NBP
Inflacja w 2022 roku wyniesie 3,4 proc., wzrost PKB 4,6 proc. Ankieta NBP
fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie w 2022 roku 3,4 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2022 r. wzrostu PKB Polski o 4,6 proc. i referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie ok. 0,40 proc.

W poprzedniej rundzie prognostycznej ze stycznia ankietowani przez bank centralny ekonomiści prognozowali CPI w 2022 r. na poziomie 2,9 proc., a tempo wzrostu PKB na poziomie 4,2 proc.

Scenariusze centralne prognoz inflacji CPI na najbliższe trzy lata wynoszą: 4,0 proc. dla 2021 r., 3,4 proc. dla 2022 r. i 3,0 proc. dla 2023 r.

"W bieżącym roku można się spodziewać inflacji z przedziału 3,5-4,4 proc. (jest to 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa). W kolejnych latach typowe scenariusze zawierają się w przedziałach: 2,7-4,1 proc. dla 2022 r. i 2,2- 3,8 proc. dla 2023 r." - napisano.

"Prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w 2021 r. w przedziale celu inflacyjnego NBP to 23 proc. W następnych latach wzrasta ono do, odpowiednio, 46 proc. i 55 proc. Z kolei prawdopodobieństwo inflacji powyżej 3,5 proc. maleje z 77 proc. dla 2021 r. do 34 proc. dla 2023 r. Niemniej jednak w ostatnim z wymienionych horyzontów w bieżącej rundzie ankiety osiągnęło ono swoje historyczne maksimum, podobnie zresztą jak sama prognoza centralna" - dodano.

Zagregowane prognozy ekspertów AM NBP wskazują, że w latach 2021-2022 tempo wzrostu krajowego PKB wyniesie, odpowiednio, 4,8 proc. i 4,6 proc. (scenariusze centralne).

"50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dla tych lat to, odpowiednio, 3,9-5,5 proc. i 3,5-5,6 proc. Z kolei scenariusz centralny na 2023 r., równy 3,9 proc., jest słabo zarysowany. Wszystkie wartości z 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa (2,9-5,0 proc.) mają zbliżone prawdopodobieństwo" - wskazują autorzy opracowania.

Eksperci pozostają zgodni, że w 2021 r. stopa referencyjna NBP będzie bardzo bliska bieżącego poziomu (scenariusz centralny to 0,11 proc., a granice 50-procentowego przedziału to 0,10 proc. i 0,18 proc.).

Prognoza centralna na 2022 r. to 0,42 proc., a typowe scenariusze zawierają się między 0,17 proc. a 0,79 proc.

"Rozkład prognozy zagregowanej w tym horyzoncie jest niesymetryczny, w związku z czym bardziej prawdopodobne niż prognoza centralna są wartości nieco od niej niższe. Z kolei scenariusz centralny dla stopy referencyjnej NBP na rok 2023 nie jest dobrze zarysowany (granice 50-procentowego przedziału to 0,41 proc. i 1,47 proc.).

Zgodnie z raportem, przewidywana jest niewielka aprecjacja złotego, którego kurs względem euro w 2021 r. wyniesie odpowiednio, ok. 4,51 i ok. 4,40 w latach 2022-23.

Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego w polskiej gospodarce powinna, zdaniem ekspertów, wynieść 6,0 proc. w 2021 r., a następnie obniżyć się do 5,8 proc. w 2022 r. i 5,4 proc. w 2023 r.

Z kolei stopa wzrostu nominalnych wynagrodzeń brutto powinna wynieść 7,0 proc. w 2021 r., 6,5 proc. w 2022 r. i 6,0 proc. w 2023 r.

Letnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2021 r. trwała od 21 czerwca do 2 lipca, przy czym zdecydowana większość prognoz została przekazana w ostatnich dwóch dniach badania. W badaniu uczestniczyło 26 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe i analityczno-badawcze oraz związek zawodowy i organizację przedsiębiorców. (PAP Biznes)

tus/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki