1,4900 zł
-0,67% -0,0100 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IPOPEMA_Securities_Sprawozdanie_jednostkowe_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_IPOPEMA_Securities_Sprawozdanie_skonsolidowane_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IPOPEMA_Securities_Komentarz_Zarzadu_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE
I. Przychody z działalności podstawowej 25 917 23 529 6 030 5 631
II. Koszty działalności podstawowej 26 589 24 142 6 187 5 778
III. Wynik z działalności podstawowej - 672 - 613 - 156 - 147
IV. Wynik z działalności operacyjnej - 674 - 1 128 - 157 - 270
V. Wynik brutto - 934 - 1 050 - 217 - 251
VI. Wynik netto z działalności kontynuowanej - 853 - 865 - 198 - 207
VII. Wynik netto - 853 - 865 - 198 - 207
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
VIII. - zwykły - 0,03 - 0,03 - 0,01 - 0,01
IX. - rozwodniony - 0,03 - 0,03 - 0,01 - 0,01
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 464 50 394 573 12 061
XI. Razem przepływy pieniężne - 2 170 31 499 - 505 7 539
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
XII. Aktywa razem 338 771 259 698 78 760 60 395
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe wraz ze zobowiązaniem z tytułu bieżącego podatku dochodowego 247 909 166 536 57 636 38 729
XIV. Kapitały razem 79 624 80 407 18 512 18 699
XV. Liczba akcji - w szt. 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,69 0,62 0,62
DANE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody z działalności podstawowej 7 410 10 695 1 724 2 560
XVIII. Koszty działalności podstawowej 7 883 10 203 1 834 2 442
XIX. Wynik z działalności podstawowej - 473 492 - 110 118
XX. Wynik z działalności operacyjnej - 413 - 114 - 96 - 27
XXI. Wynik brutto - 611 - 246 - 142 - 59
XXII. Wynik netto - 497 - 158 - 116 - 38
XXIII. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - 0,02 - 0,01 0,00 0,00
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 366 50 341 783 12 048
XXV. Razem przepływy pieniężne - 240 35 880 - 56 8 587
JEDNOSTKOWE DANE BILANSOWE *
XXVI. Aktywa razem 284 025 215 154 66 032 50 036
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe wraz ze zobowiązaniem z tytułu bieżącego podatku dochodowego 225 272 155 787 52 373 36 230
XXVIII. Kapitały razem 55 811 56 300 12 975 13 093
XXIX. Liczba akcji - w szt. 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,86 1,88 0,43 0,44


* dane bilansowe z 2019 r. prezentowane są na dzień 31.03.2019 r.,
natomiast dane bilansowe z 2018 r. prezentowane są na dzień 31.12.2018
roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
IPOPEMA Securities_Sprawozdanie jednostkowe Q1 2019.pdfIPOPEMA Securities_Sprawozdanie jednostkowe Q1 2019.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities S.A. za I kwartał 2019 roku
GK IPOPEMA Securities_Sprawozdanie skonsolidowane Q1 2019.pdfGK IPOPEMA Securities_Sprawozdanie skonsolidowane Q1 2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities za I kwartał 2019 roku
IPOPEMA Securities_Komentarz Zarządu Q1 2019.pdfIPOPEMA Securities_Komentarz Zarządu Q1 2019.pdf Komentarz Zarządu do raportu za I kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Mirosław Borys Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.