REKLAMA

INVESTMENT FRIENDS SE: wyniki finansowe

2019-11-04 17:11
publikacja
2019-11-04 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
ENG_Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_koropracyjnego_ZA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_koropracyjnego__ZA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PL_sprawozdanie_z_dzialalnosci_IFSE_za_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG,_sprawozdanie_z_dzialalnosci_IFSE_za_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Annual_report_IF_02-11-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_roczny_IF_02-11-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditors_opinion_IF_2018_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i usług 181 375
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 -176
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 69
IV. Zysk (strata) netto 8 70
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 148 -85
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 199
VIII. Zmiany środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -132 134
IX. Aktywa razem 2 496 2 571
X. Zobowiązania długoterminowe 0 2
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 95 103
XII. Kapitał własny 2 401 2 466
XIII. Kapitał zakładowy 3 240 3 447
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000
XV. Zysk (strata) na akcję 0,001 0,008
XVI. Wartość księgowa na akcję 0.27 0,29
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ENG Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu koropracyjnego_ZA 2018.pdfENG Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu koropracyjnego_ZA 2018.pdf
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu koropracyjnego ZA 2018.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu koropracyjnego ZA 2018.pdf
PL sprawozdanie z działalności IFSE za 2018 r..pdfPL sprawozdanie z działalności IFSE za 2018 r..pdf
ENG, sprawozdanie z działalności IFSE za 2018 r..pdfENG, sprawozdanie z działalności IFSE za 2018 r..pdf
Annual report IF 02-11-2019.pdfAnnual report IF 02-11-2019.pdf
Raport roczny IF 02-11-2019.pdfRaport roczny IF 02-11-2019.pdf
Auditors opinion IF 2018 eng.pdfAuditors opinion IF 2018 eng.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-04 Agnieszka Gujgo Prezes Zrządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki