0,5000 zł
-5,66% -0,0300 zł
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA (IFC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POL_IFC_Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG_IFC_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POL_IFC_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 105
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 35
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 41
IV. Zysk (strata) netto 3 43
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -1 032 28
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 032 1 888
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 1 916
IX. Aktywa razem * 4 811 5 295
X. Zobowiązania długoterminowe * 4 1
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 4 18
XII. Kapitał własny * 4 803 5 276
XIII. Kapitał zakładowy * 2 102 2 102
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w EURO) 0,00 0,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO) * 0,32 0,35
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
POL IFC Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019.pdfPOL IFC Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019.pdf
ENG IFC Sprawozdanie Zarządu z działaności I półrocze 2019.pdfENG IFC Sprawozdanie Zarządu z działaności I półrocze 2019.pdf
POL IFC Sprawozdanie Zarządu z działaności I półrocze 2019.pdfPOL IFC Sprawozdanie Zarządu z działaności I półrocze 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-03 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń

Najnowsze wiadomości

Brak wiadomości dla danej spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.