REKLAMA

INTERFERIE SA (3/2017) Interferie Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2017-12-28 15:06
publikacja
2017-12-28 15:06

Raport Bieżący nr 3/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Interferie Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Zarząd INTERFERIE S.A. w związku z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28.12.2017 roku aktualizuje Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych.I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z przyjętą w dniu 20.10.2017 r. przez Komitet Audytu POLITYKĄ I PROCEDURĄ WYBORU W INTERFERIE S.A.

FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ USTAWOWYCH wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał 5 lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat.I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie transmitowała dotychczas obrad Walnego Zgromadzenia, choć nie wyklucza transmisji w przyszłości.I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, ponieważ nie jest stosowana Zasada IV.Z.2.
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. odwołało w dniu 28.12.2017 roku członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności. NWZ nie powołało nowego członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządziło przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 stycznia 2018 r. Wznowienie obrad nastąpi o godzinie 11:00 dnia 23 stycznia 2018 r. w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana ponieważ jej stosowanie nie jest uzasadnione strukturą akcjonariatu. Spółka niezwłocznie po zakończeniu walnego zgromadzenia publikuje raportem bieżącym treść podjętych uchwał umożliwiając tym samych wszystkim akcjonariuszom zapoznanie się z przebiegiem walnego zgromadzenia.
Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W dotychczasowej praktyce Spółka nie stosuje programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu zostały określone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.12.2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki