REKLAMA
PILNE

INTERFERIE S.A.: wyniki finansowe

2022-08-12 18:06
publikacja
2022-08-12 18:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INTERFERIE__30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERFERIE__30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_MPW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_0811_INTERFERIE_FS_jednostkowe__I_polrocze_2022_OSTATECZNE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_0811_INTERFERIE_FS_prawa_I_polrocze_2022_OSTATECZNE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_0811_I_polrocze_Sprawozdanie_Zarzadu__OSTATECZNE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 29 848 12 615 6 429 2 774
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 1 151 -3 381 248 -744
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 70 -4 779 15 -1 051
IV. Zysk/Strata netto -19 -3 892 -4 -856
V. Łączne dochody całkowite -19 -3 892 -4 -856
VI. Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
VII. Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,27 0,00 -0,06
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 440 1 649 526 363
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 691 -12 255 149 -2 695
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 899 11 055 409 2 431
XI. Przepływy pieniężne netto razem 5 030 449 1 083 99
XII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIII. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XIV. Aktywa trwałe 172 661 173 383 36 889 37 697
XV. Aktywa obrotowe 17 855 9 888 3 815 2 150
XVI. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia 0 2 245 0 488
XVII. Aktywa razem 190 516 185 516 40 703 40 335
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 51 274 46 263 10 955 10 058
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 16 354 16 135 3 494 3 508
XX. Kapitał własny 122 888 122 908 26 255 26 723
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
INTERFERIE_ 30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF.pdfINTERFERIE_ 30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF.pdf
INTERFERIE_ 30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_MPW.pdfINTERFERIE_ 30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_MPW.pdf
2022 0811 INTERFERIE_FS jednostkowe_ I półrocze 2022_OSTATECZNE.pdf2022 0811 INTERFERIE_FS jednostkowe_ I półrocze 2022_OSTATECZNE.pdf
2022 0811 INTERFERIE_FS prawa_I półrocze 2022_OSTATECZNE.pdf2022 0811 INTERFERIE_FS prawa_I półrocze 2022_OSTATECZNE.pdf
2022 0811 I półrocze Sprawozdanie Zarządu _OSTATECZNE.pdf2022 0811 I półrocze Sprawozdanie Zarządu _OSTATECZNE.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-12 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki