REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Rejestracja zmian Statutu

2022-08-09 10:05
publikacja
2022-08-09 10:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_INTERFERIE_S.A._09082022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-09
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTERFERIE S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż powziął informację o rejestracji w dniu 09.08.2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Emitenta dokonanych uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.07.2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Interferie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, zmieniło Statut Emitenta poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowego tekstu i przyjęcie nowego, jednolitego tekstu Statutu Emitenta.

Tekst Statutu przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 29.07.2022 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.07.2022 r. opublikował w raporcie bieżącym nr 33/2022.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
STATUT INTERFERIE S.A. 09082022.pdfSTATUT INTERFERIE S.A. 09082022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-09 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki