REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego

2019-11-26 17:50
publikacja
2019-11-26 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 listopada 2019 roku spółka zależna Rupes sp. z o.o. [Rupes] zawarła z osobą prowadzącą działalność gospodarczą [Kupujący] umowę sprzedaży lokalu usługowego o powierzchni ok. 198 m² za cenę ok. 1,3 mln zł netto [Nieruchomość], zlokalizowanego w budynku przy Alejach Racławickich w Lublinie, przy czym cena za ww. lokal jest zwolniona od podatku od towarów i usług, gdyż zachodzą warunki przewidziane w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Emitent informuje, iż płatność z tytułu zapłaty ceny sprzedaży na rzecz Rupes nastąpi do 29 listopada 2019 r., przy czym uzyskana cena netto zostanie przeznaczona na spłatę kredytu inwestycyjnego posiadanego przez Rupes w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.
Przeniesienie własności Nieruchomości nastąpiło w dacie zawarcia ww. umowy.
Emitent informuje, iż Kupujący jest podmiotem niepowiązanym kapitałowo oraz osobowo ze Spółką.
Umowa sprzedaży, o której mowa powyżej nie zawieraja postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2019-11-26 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki