REKLAMA

INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Powzięcie istotnej informacji

2023-09-12 20:03
publikacja
2023-09-12 20:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-12
Skrócona nazwa emitenta
INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.
Temat
Powzięcie istotnej informacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 21/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., informuje, że w dniu 11 września 2023 r. otrzymał informację od Akademickiego Związku Sportowego (dalej: „AZS”) iż dnia 08 września 2023 r. do siedziby AZS wpłynęło odwołanie dotyczące wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego pod nazwą: „Dostawa sprzętu strzeleckiego opartego na technologii laserowej w ramach realizacji zadania Programu Upowszechniania Strzelectwa na lata 2023 – 2025” (dalej: „Program”). Z treści odwołania wynika, iż Odwołujący wnosi o unieważnienie czynności AZS polegającej na wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach Programu oraz nakazanie AZS powtórzenia czynności badania ofert i odrzucenia oferty Emitenta.

Zgodnie z art. 525 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Emitent planuje przystąpić do postępowania odwoławczego. Jednocześnie wskazuje iż oferta w ramach Programu została przygotowana z należytą starannością pod kątem formalno-prawnym jak i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-12 Jan Kempara Prezes Zarządu gen. dyw. w st. spocz.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki