REKLAMA

INTELIWISE: Zawarcie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za 2021 i 2022 rok

2022-03-17 13:54
publikacja
2022-03-17 13:54
Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że Emitent zawarł w dniu 17.03.2022 r. umowę z firmą audytorską Eureka Auditing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-407) przy ul. Korfantego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000183841, NIP: 7780046078, Regon: 632196940, kapitał zakładowy 50.000 złotych, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 137, o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r.

Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza Emitenta Uchwałą nr 4 z dnia 29.12.2021 r.

Podstawa Prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki