REKLAMA

INTELIWISE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InteliWISE S.A. w dniu 28.06.2022 r..

2022-06-29 11:01
publikacja
2022-06-29 11:01
Zarząd InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu:
- treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.06.2022 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:
- Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.06.2022 r.;
- podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.06.2022 r. nie wystąpiły uchwały, które byłyby poddawane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 28.06.2022 r. nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa Prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220629_110121_0000141960_0000143496.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki