0,9700 zł
-1,02% -0,0100 zł
INC S.A. (INC)

Zmiana firmy audytorskiej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
UHY_ECA-INC-pismo_BR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-05
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Zmiana firmy audytorskiej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 05.07.2018 roku zostało podpisane porozumienie rozwiązujące Umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, zawartą dn. 19.05.2017 roku pomiędzy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., a INC S.A., w części dotyczącej:
1. przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;
2. przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;
3. badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF;
4. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF.

Umowa w powyższym zakresie została rozwiązana za obopólnym porozumieniem z uwagi na zaistnienie uzasadnionej podstawy, o której mowa w art. 66 ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395), którą jest przekroczenie nieprzerwanego trwania zlecenia badań ustawowych, o których mowa w art. 134 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) w przypadku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.

Umowa została rozwiązana po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą INC S.A.

Nie wystąpiły w okresie obowiązywania umowy przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, ani też wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków. Nie wystąpiły przypadki rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu lub rozwiązaniu.

W załączeniu Emitent przekazuje stosowne pismo firmy audytorskiej.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że Rada Nadzorcza INC S.A. podjęła w dniu 5 lipca 2018 r. uchwałę o wyborze MORISON Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako podmiotu uprawnionego do:
- przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego – spółki INC S.A. za pierwsze półrocze roku 2018 i 2019,
- przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego – spółki INC S.A. za rok 2018 i 2019.
Morison Finansista Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 255.
Załączniki
Plik Opis
UHY ECA-INC-pismo BR.pdfUHY ECA-INC-pismo BR.pdf pismo biegłego rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-05 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2018-07-05 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.