REKLAMA

IDM SA: wyniki finansowe

2023-04-24 21:41
publikacja
2023-04-24 21:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
1_List_prezesa_zarza_2023-04-24_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_List_prezesa_zarza_2023-04-24_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Sprawozdanie_z_dzi_2023-04-24_2_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Sprawozdanie_z_dzi_2023-04-24_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Sprawozdanie_z_dzi_2023-04-24_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_2_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_3_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Lad_korporacyjny_2_2023-04-24_1_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Lad_korporacyjny_2_2023-04-24_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Lad_korporacyjny_2_2023-04-24_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Ocena_rady_nadzorc_2023-04-24_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Oswiadczenie_rady__2023-04-24_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_1_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_1_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IDM_2022_SzB.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IDM_2022_SzB.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody z działalności podstawowej 246,00 1 368,00 54,00 292,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -198,00 554,00 -43,00 118,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 99,00 -1 748,00 22,00 -373,00
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 644,00 -495,00 -359,00 -106,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -138,00 787,00 -30,00 168,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19,00 1 294,00 -4,00 276,00
VII. Przepływy pieniężne netto razem -1 801,00 1 586,00 -393,00 338,00
VIII. Zysk (strata) netto 99,00 -1 748,00 22,00 -373,00
IX. Średnia ważona liczba akcji w szt. 45 422 882,00 44 392 388,00 45 422 882,00 44 392 388,00
X. Zysk (strata) na 1 akcję (w PLN i EUR) 0,00 -0,04 0,00 -0,01
XI. Aktywa trwałe 431,00 293,00 94,00 64,00
XII. Aktywa obrotowe 3 722,00 5 452,00 809,00 1 185,00
XIII. Aktywa razem 4 153,00 5 745,00 903,00 1 249,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe 100,00 1 364,00 22,00 297,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 426,00 3 903,00 745,00 849,00
XVI. Zobowiązania razem 3 525,00 5 267,00 767,00 1 145,00
XVII. Kapitał własny 628,00 478,00 136,00 104,00
XVIII. Kapitał podstawowy 2 271 144,00 2 220,00 493 791,00 483,00
XIX. Liczba akcji w szt. 45 422 882,00 44 392 388,00 45 422 882,00 44 392 388,00
XX. Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN i EUR) 0,01 0,01 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_List_prezesa_zarza_2023-04-24_pl.xhtml1_List_prezesa_zarza_2023-04-24_pl.xhtml
1_List_prezesa_zarza_2023-04-24_pl.xhtml.xades1_List_prezesa_zarza_2023-04-24_pl.xhtml.xades
2_Sprawozdanie_z_dzi_2023-04-24_2_pl.xhtml.xades2_Sprawozdanie_z_dzi_2023-04-24_2_pl.xhtml.xades
2_Sprawozdanie_z_dzi_2023-04-24_pl.xhtml2_Sprawozdanie_z_dzi_2023-04-24_pl.xhtml
2_Sprawozdanie_z_dzi_2023-04-24_pl.xhtml.xades2_Sprawozdanie_z_dzi_2023-04-24_pl.xhtml.xades
3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_2_pl.xhtml.xades3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_2_pl.xhtml.xades
3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_3_pl.xhtml.xades3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_3_pl.xhtml.xades
3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_pl.xhtml3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_pl.xhtml
3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_pl.xhtml.xades3_IDMSA_Sprfin_2022-_2023-04-24_pl.xhtml.xades
4_Lad_korporacyjny_2_2023-04-24_1_pl.xhtml.xades4_Lad_korporacyjny_2_2023-04-24_1_pl.xhtml.xades
4_Lad_korporacyjny_2_2023-04-24_pl.xhtml4_Lad_korporacyjny_2_2023-04-24_pl.xhtml
4_Lad_korporacyjny_2_2023-04-24_pl.xhtml.xades4_Lad_korporacyjny_2_2023-04-24_pl.xhtml.xades
5_Ocena_rady_nadzorc_2023-04-24_pl.xhtml5_Ocena_rady_nadzorc_2023-04-24_pl.xhtml
6_Oswiadczenie_rady__2023-04-24_pl.xhtml6_Oswiadczenie_rady__2023-04-24_pl.xhtml
7_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_1_pl.xhtml.xades7_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_1_pl.xhtml.xades
7_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml7_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml
7_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml.xades7_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml.xades
8_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_1_pl.xhtml.xades8_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_1_pl.xhtml.xades
8_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml8_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml
8_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml.xades8_oswiadczenie_zarza_2023-04-24_pl.xhtml.xades
IDM 2022 SzB.xhtmlIDM 2022 SzB.xhtml
IDM 2022 SzB.xhtml.xadesIDM 2022 SzB.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki