REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ICE CODE GAMES S.A.: Zmiana sposobu ewidencjonowania w księgach rachunkowych pozycji „Wartość firmy” / Istotne obniżenie wyniku finansowego netto

2023-03-18 23:41
publikacja
2023-03-18 23:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-18
Skrócona nazwa emitenta
ICE CODE GAMES S.A.
Temat
Zmiana sposobu ewidencjonowania w księgach rachunkowych pozycji „Wartość firmy” / Istotne obniżenie wyniku finansowego netto
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w konsekwencji prac prowadzonych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2022 r., w dniu 17 marca 2023 r. podjął decyzję o zmianie sposobu ujmowania w księgach rachunkowych wartości firmy (pozycja bilansowa „Wartość firmy”) powstałej w wyniku połączenia w dniu 25 stycznia 2022 r. Spółki z Ice Code Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zmiana ta polega na tym, iż w miejsce planowanego do przeprowadzenia na koniec każdego roku obrotowego następującego po połączeniu testu na utratę wartości, Spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych wartości firmy, rozłożonych na okres 8 lat, które w samym tylko 2022 r. zostały ujęte w księgach rachunkowych w kwocie 1.798.135,24 zł, obniżając wynik finansowy Spółki.
Ponadto, Zarząd Spółki podjął również decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących na wartości niematerialne i prawne (gry) w kwocie 289.964,00 zł.
W konsekwencji powyższych decyzji, istotnie obniżył się - względem danych publikowanych w raporcie podsumowującym III kwartał 2022 r. - wynik finansowy netto, który na koniec 2022 r. wyniósł -2.017.381,13 zł.
Zarząd Spółki wskazuje, iż powyższe decyzje nie mają wpływu na zdolności operacyjne Spółki, w tym nie mają wpływu na wyniki osiągane z podstawowej działalności operacyjnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-18 Paweł Wilk Prezes Zarządu
2023-03-18 Mateusz Pilski Wiceprezes Zarządu
2023-03-18 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki