REKLAMA

Grupa Azoty szacuje wynik EBITDA powyżej konsensusu

2021-08-18 21:58
publikacja
2021-08-18 21:58
Grupa Azoty szacuje wynik EBITDA powyżej konsensusu
Grupa Azoty szacuje wynik EBITDA powyżej konsensusu
/ Grupa Azoty

Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 361 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA grupy sięgnie 300 mln zł, a przedział oczekiwań analityków wynosił od 382 do 250 mln zł.

Skonsolidowane przychody Grupy Azoty w drugim kwartale wyniosły 3,17 mld zł wobec konsensusu na poziomie 3,29 mld zł.

Szacowany zysk operacyjny wyniósł 169 mln zł (konsensus zakładał 101,5 mln zł),. zysk netto sięgnął 168 mln zł i był powyżej konsensusu na poziomie 57,1 mln zł.

Wyniki poszczególnych segmentów Grupy Azoty w drugim kwartale wyniosły:

- segment nawozy-agro: przychody 1,642 mld zł, EBIT 71 mln zł, EBITDA 154 mln zł;

- segment chemia: przychody 896 mln zł, EBIT 76 mln zł, EBITDA 101 mln zł;

- segment tworzywa: przychody 456 mln zł, EBIT 6 mln zł, EBITDA 26 mln zł;

- segment energetyka: przychody 83 mln zł, EBIT 0 mln zł, EBITDA 28 mln zł;

- segment pozostałe: przychody 96 mln zł, EBIT 16 mln zł, EBITDA 52 mln zł;

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w drugim kwartale 2021 roku:

W segmencie Nawozy-Agro pozytywny wpływ na wyniki miały wyższe ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych, jako wynik z jednej strony presji spowodowanej wzrostem notowań mocznika, który wyznacza ścieżki notowań pozostałych produktów nawozowych, głównie AN, a z drugiej strony - sytuacją na rynku światowym, tj. nadwyżką popytu nad podażą, niskim stanem zapasów oraz wysokimi notowaniami płodów rolnych (pszenica, kukurydza, rzepak). Negatywny wpływ na wyniki segmentu miała w największym stopniu wysoka dynamika wzrostu cen gazu ziemnego.

W segmencie Chemia wzrost wyników w ujęciu r/r był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu ilości sprzedaży (szczególnie plastyfikatory, melamina, NOXy i mocznik techniczny) i cen wszystkich kluczowych produktów segmentu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały silne wzrosty cen surowców: propylenu, kwasu tereftalowego, fosforytów.

W segmencie Tworzywa pozytywny wpływ na wyniki miały wyższe rdr ceny poliamidu wynikające z wyższego popytu na rynkach głównych zastosowań. Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny głównych surowców do produkcji, tj. ceny benzenu i fenolu - efekt ich ograniczonej dostępności na rynku (m.in. efekt awarii u głównych producentów) i niekorzystnych zmian popytowo-podażowych na rynku europejskim.

W całym pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Azoty miała 6,54 mld zł przychodów, 383 mln zł zysku operacyjnego, 766 mln zł EBITDA oraz 254 mln zł zysku netto

Wyniki poszczególnych segmentów Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły:

- segment nawozy-agro: przychody 3,661 mld zł, EBIT 250 mln zł, EBITDA 415 mln zł;

- segment chemia: przychody 1,712 mld zł, EBIT 131 mln zł, EBITDA 181 mln zł;

- segment tworzywa: przychody 842 mln zł, EBIT -5 mln zł, EBITDA 33 mln zł;

- segment energetyka: przychody 168 mln zł, EBIT -1 mln zł, EBITDA 56 mln zł;

- segment pozostałe: przychody 152 mln zł, EBIT 8 mln zł, EBITDA 81 mln zł;

Grupa Azoty podała, że pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy Azoty w pierwszym półroczu miały głównie wyższe ceny niemal wszystkich produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa) i wyższy wolumen sprzedaży w segmentach Chemia i Tworzywa. Negatywny wpływ na wyniki powodowała niższa sprzedaż w Segmencie Nawozy, a także wzrost kosztów zmiennych podyktowany głównie wzrostem ceny gazu, fenolu, propylenu oraz benzenu, wyższy poziom cen uprawnień do emisji CO2 (w odniesieniu do pozycji niezabezpieczonych), a także niższa kwota otrzymanych rekompensat przyznawanych przedsiębiorstwom z sektorów energochłonnych.

Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy miało zwiększenie przewidywanego przydziału nieodpłatnych praw do emisji CO2, które zostało ujęte w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji za I półrocze 2021 roku.

Ostateczne wyniki Grupy Azoty zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 roku, którego publikacja nastąpi 9 września. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki