REKLAMA

Gaming Factory wchodzi na GPW [Analiza IPO]

Adam Hajdamowicz2020-06-29 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-06-29 06:00
Gaming Factory

Kolejny producent gier planuje debiut na GPW. Zapisy na akcje Gaming Factory już ruszyły. Sprawdzamy, czy warto zainteresować się tą spółką.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Podstawowym założeniem strategii spółki jest wydawanie nisko i średnio-budżetowych gier komputerowych (6-15 rocznie), a także stopniowe zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów. Gaming Factory produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, między innymi symulatory, gry przygodowe, akcji czy tycoon. Spółka uczestniczy w sprzedaży 7 gier, samemu będąc współwydawcą części z nich. Ponadto spółki należące do grupy Gaming Factory, tj. Black Rose Projects, Silver Lynx Games oraz Ultimate VR uzupełniają działalność o portowanie gier na konsole Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, platformę VR oraz adaptowanie gier wideo na gry w wersji planszowej.

Gaming Factory ogłosił, że planuje pozyskać z oferty publicznej akcji 15-17 mln zł i zadebiutować na rynku głównym GPW w trzecim kwartale 2020 roku. Pierwsza oferta publiczna akcji spółki obejmuje łącznie do 1 375 000 akcji, w tym do 1 100 000 nowo emitowanych akcji serii E oraz do 275 000 istniejących akcji serii B. Maksymalna cena emisyjna nowych akcji została ustalona na 15,50 zł, a dla inwestorów indywidualnych zarezerwowano 50 proc. z planowanej liczby oferowanych akcji. Przy założeniu maksymalnej ceny emisyjnej, kapitalizacja spółki wyniesie ok. 70 mln złotych. Będzie to tym samym jeden z najmniejszych producentów gier na głównym parkiecie z wyceną bardzo zbliżoną chociażby do Vivid Games.

/ Gaming Factory

Cele emisji akcji

Ok. 70 proc. wpływów  z emisji akcji Gaming Factory planuje przeznaczyć na produkcję gier, a pozostałe środki na marketing. „W ciągu trzech lat zamierzamy wydać ponad 30 gier własnych na PC oraz prowadzić działalność wydawniczą dla innych studiów. Zakładamy, że część pozyskanej od inwestorów kwoty przeznaczymy na dokończenie tytułów, które są w trakcie produkcji, w tym między innymi: „City Eye”, „Roman Legionary”, „Farming Life”, „Fat[EX] Courier Simulator”, „Castle Flipper”, „Big Battle and Defence Simulator” oraz „Knight Simulator” – mówi Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory.

Wśród planowanych przez spółkę gier znajdują się także nowe, których produkcja jeszcze się nie rozpoczęła (m.in. „Symulator Milionera”, „Bakery Simulator 2” lub „Farming Life 2”). Jak podaje Gaming Factory średni koszt pojedynczego projektu, wynikający z dotychczas podpisanych przez spółkę umów, wynosi ok. 200–600 tys. zł.  „Szacujemy, że bezpośrednie koszty produkcji większości gier finansowanych ze środków z emisji nowych akcji, będą zawierały się w przedziale ok. 100-500 tys. zł. W związku z zakładaną strategią rozwoju działalności, poprzez produkcję lepszych jakościowo gier, bierzemy pod uwagę przeznaczenie środków z emisji na pojedyncze gry o wyższych kosztach produkcji – w granicach 1 mln zł” – dodaje prezes. Część wpływów na produkcję gier, zostanie ponadto przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z portowaniem przez spółkę zależną Black Rose Project projektów z wersji PC na konsole Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation.

Gaming Factory zamierza wydać ponad 30 gier na PC w okresie 3 lat, które będą portowane na kolejne platformy. Spółka zakłada tu stosowanie znacznej dywersyfikację produkcji, a zatem planuje dążenie bardziej w kierunku modelu działalności PlayWaya, niż CD Projektu czy 11 bit. Gaming Factory już teraz nawiązało relacje z ponad 25 zespołami deweloperskimi oraz osobami fizycznymi, obecnie pracującymi nad kilkudziesięcioma tytułami. Spółka bardzo mocno korzysta na współpracy z większym producentem Ultimate Games, które to dotychczas stanowiło jedyne źródło przychodów ze sprzedaży Gaming Factory. Dopiero teraz planowane jest wydawanie produkcji w pełni na własne konto.

Duże przychody, ale nie z produkcji gier

Gaming Factory osiągnęło w 2019 roku ponad 10 mln zł przychodów, przy zysku netto na poziomie 4,7 mln zł. W ponad połowie dochody te powstały ze zbycia inwestycji w inne spółki. W 2019 roku sprzedano bowiem udziały m.in. w takich podmiotach jak Sonka, Polyslash, Red Dev Studio czy Art Games Studio. Inwestycje w inne spółki stale stanowiły w Gaming Factory bardzo istotną część działalności i niejednokrotnie było one stosunkowo krótkoterminowe.

Same przychody operacyjne spółki, a więc odnoszące się bezpośrednio do produkcji gier, wyniosły w 2019 roku ok. 4,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży stanowiły jednak zaledwie 1,2 mln zł, a za resztę odpowiadała tak zwana zmiana stanu produktów, która nie ma nic wspólnego z bieżącym dopływem gotówki. Zysk na działalności operacyjnej za 2019 roku to z kolei 121 tys. zł, natomiast rok wcześniej zanotowano stratę z działalności operacyjnej w wysokości aż 996 tys. zł.

Jako pozytywną informację należy uznać fakt, że niemal wyłącznym źródłem finansowania Gaming Factory są kapitały własne. Brak zobowiązań finansowych jest jednak standardem w większości spółek z tej branży. Ponadto Gaming Factory wciąż posiada liczne udziały w innych podmiotach. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość aktywów finansowych wynosiła prawie 5 mln zł, na co składały się udziały m.in. w Drageus Games, tegorocznym debiutancie na rynku NewConnect.

W kontekście finansów na uwagę zasługuje także fakt, że Gaming Factory uzyskuje przychody wyłącznie w polskiej walucie, którą otrzymuje od Ultimate Games. Jest to stosunkowo nietypowe w branży gier, która zwykle sprzedaje gry na całym świecie, a zatem zarabia głównie w walutach obcych. Rozpoczęcie w przyszłości sprzedaży własnych gier przez Gaming Factory będzie jednak stopniowo zmieniało tę sytuację.

/ Gaming Factory

Wypłata corocznych dywidend

W 2018 roku Gaming Factory wypłaciło swoim udziałowcom 100 tys. zł dywidendy ze 149 tys. zł zysku netto. W 2019 roku zdecydowano się na wypłatę 1,5 mln zł dywidendy z 2,7 mln zł zysku, a w roku 2020 przekazano akcjonariuszom 1,5 mln zł dywidendy z 4,4 mln zł zysku netto. Z całą pewnością spółkę można zatem nazwać dywidendową, jednak należy tu załączyć co najmniej dwa zastrzeżenia.

Po pierwsze, Gaming Factory nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie wypłaty dywidendy, a więc nie ma pewności, że równie wysokich dywidend należy się spodziewać również w przyszłości. Zgodnie z zapowiedziami, intencją zarządu jest jednak wypłata szacunkowo od 30 do 70 proc. wypracowanego zysku za każdy rok obrotowy. Należy tu również zauważyć, że wysokie zyski z poprzednich lat były zasługą przede wszystkim przychodów finansowych, a nie przychodów ze sprzedaży. Trudno zatem stwierdzić, czy rozwijająca się działalność produkcyjna będzie przynosiła równie wysokie dochody, co inwestycje w inne spółki.

Kliknij, żeby zapisać się na webinar / Bankier.pl

Harmonogram IPO Gaming Factory

Zapisy na akcje Gaming Factory w transzy detalicznej będą prowadzone w dniach 24 czerwca – 1 lipca. Minimalny zapis przypadający na inwestora indywidualnego nie może obejmować mniej niż 20 nowo emitowanych akcji. Budowanie księgi popytu potrwa od 24 czerwca do 2 lipca. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji jest Trigon Dom Maklerski. Dodatkowo inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w ramach konsorcjum, do którego przystąpiły mBank – Dom Maklerski, Millennium Dom Maklerski, Noble Securities oraz Dom Maklerski BDM.

Termin

Etap

24 czerwca – 1 lipca do godz. 23:59

Przyjmowanie zapisów inwestorów indywidualnych

24 czerwca - 2 lipca

Budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

2 lipca

Opublikowanie ostatecznej liczby i ceny akcji oferowanych

3 – 8 lipca

Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych

8 lipca

Ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie firmy inwestycyjnej

9 lipca

Przydział akcji oferowanych

około 2 tygodni od przydziału akcji oferowanych

Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji na rynku regulowanym

około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych

Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań nowych akcji na rynku regulowanym

Źródło:
Adam Hajdamowicz
Adam Hajdamowicz
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Głównym obszarem jego zainteresowań są rynki akcji, w szczególności skupia się na opisywaniu sytuacji spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Śledzi także wpisy na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 3313.

Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (4)

dodaj komentarz
ogn
A jakieś szersze dane finansowe są dostępne? ROE, ROA, ROIC, raport finansowy. Strony www chyba nie ma, 15 baniek potrzebują, a relacje inwestorskie jakby leżą.
ay1
Nie przekonuje mnie ta spółka. Poziom start-upu, jak dotąd nie zrobili żadnej gry, przychody w zdecydowanej większości ze zmiany stanu produktów. Te przychody, które niby są normalne, też wyglądają jak niejasne operacje księgowe - jeden przykład :wspólnie z UG powołali spółkę Ultimate VR o kapitale 500 tys, GF Nie przekonuje mnie ta spółka. Poziom start-upu, jak dotąd nie zrobili żadnej gry, przychody w zdecydowanej większości ze zmiany stanu produktów. Te przychody, które niby są normalne, też wyglądają jak niejasne operacje księgowe - jeden przykład :wspólnie z UG powołali spółkę Ultimate VR o kapitale 500 tys, GF objął 45% akcji za 225 tys wkładu gotówkowego. Po chwili GF sprzedał nowej spółce licencje za 376 tys. Licencje do czego? Do nowych gier, które jeszcze nie powstały i których nie wiadomo czy w ogóle będą się sprzedawały. I taką to mają sprzedaż. Bardzo dużo znaków zapytania i niejasności. Ale oczywiście naganianie trwa, ulica wszystko weźmie.
woytekkk
~grzegorzkubik
a jak ma przeprowadzić IPO wg Ciebie? Zazwyczaj akcje są plasowane tylko przez 1 DM, tu masz ich aż 5
grzegorzkubik
Spółka może i fajna ale ma umowę tylko z grupą kont maklerskich. Zatem dziękuję bardzo.

Powiązane: Gry komputerowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki