REKLAMA
WEBINAR

GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

2018-06-20 09:22
publikacja
2018-06-20 09:22

Uchwała Nr 619/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy

oraz § 9 ust. 7 i 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia:

1) uchylić z dniem 2 lipca 2018 r. Uchwałę Nr 409/2018 Zarządu Giełdy

z dnia 30 kwietnia 2018 r.;

2) zmienić od dnia 2 lipca 2018 r. system notowań akcjami spółki

BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI, oznaczonymi kodem "PLBGE0000015" - na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że obrót akcjami spółki

BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI, o których mowa w § 1, pozostaje zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu:

1) spełnienia wymogów, o których mowa w Uchwale Nr 200/2018 Zarządu Giełdy z dnia 14 marca 2018 r., oraz

2) przekazania przez tę spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok 2017, oraz

3) przekazania przez tę spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za I kwartał roku 2018.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi

do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana

przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym

dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki