REKLAMA

GLOBALWORTH POLAND: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V.

2019-09-24 20:23
publikacja
2019-09-24 20:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
GLOBALWORTH POLAND
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje na temat decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 29 września 2019 r.
Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i zawieszenie notowania akcji Spółki oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o ustanie uczestnictwa Spółki w KDPW oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z dniem 29 września 2019 r.
W następstwie powyższego Zarząd Spółki informuje, że z dniem 29 września 2019 r. Spółka przestanie podlegać obowiązkom odpowiednim dla spółek publicznych, w tym obowiązkom informacyjnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Decision of
the Polish Financial Supervision Authority regarding the
rematerialisation of the shares of Globalworth Poland Real Estate N.V.

The Board of Directors of Globalworth Poland Real
Estate N.V. (the “Company”) hereby announces that today it
became aware of the decision of the Polish Financial Supervision
Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) (the “PFSA”)
dated 24 September 2019 regarding the granting of approval for the
conversion of all the shares in the Company into physical form (rematerialisation
of the shares) as of 29 September 2019.


Immediately following receipt of the decision of the
PFSA, the Company intends to file a motion with the Warsaw Stock
Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.)
(the “WSE”) regarding delisting of the Company’s shares
from trading on the regulated market operated by the WSE and suspension
of trading of the Company’s shares and a motion with the Polish National
Deposit for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.)
(the “NDS”) regarding the deregistration of the Company’s
shares from the securities depositary operated by the NDS as of 29
September 2019.


As a result of the above, the Board of Directors of
the Company hereby announces that as of 29 September 2019, the Company
will cease to be required to fulfil the obligations applicable for
publicly listed companies, including information obligations.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Rafał Pomorski CFO
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki