1,8300 zł
2,81% 0,0500 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF2019H1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz2019H1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Getin_Holding_2019_PSSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Getin_Holding_2019_PSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 445 692 453 973 103 939 107 082
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 121 935 (114 423) 28 436 (26 990)
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana (14 560) (343 443) (3 396) (81 010)
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana (11 167) (331 811) (2 604) (78 267)
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana (20 413) (322 028) (4 760) (75 959)
Zysk netto - działalność zaniechana (1 422) (7 491) (332) (1 767)
Zysk netto ogółem (21 835) (329 519) (5 092) (77 726)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 13 769 (159 510) 3 211 (37 625)
- z działalności kontynuowanej 14 543 (155 432) 3 392 (36 663)
- z działalności zaniechanej (774) (4 078) (181) (962)
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące (35 604) (170 009) (8 303) (40 101)
- z działalności kontynuowanej (34 956) (166 596) (8 152) (39 296)
- z działalności zaniechanej (648) (3 413) (151) (805)
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) 0,07 (0,84) 0,02 (0,20)
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) 0,07 (0,84) 0,02 (0,20)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 256 545 318 720 59 829 75 179
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (125 097) 44 633 (29 174) 10 528
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (805 670) (166 846) (187 889) (39 355)
Przepływy pieniężne netto razem (674 222) 196 507 (157 235) 46 351
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa ogółem 25 748 024 25 225 700 6 055 509 5 866 442
Zobowiązania ogółem 24 768 875 24 265 029 5 825 229 5 643 030
Zobowiązania wobec klientów 21 160 210 19 781 444 4 976 531 4 600 336
Kapitał własny ogółem 979 149 960 671 230 280 223 412
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 847 582 795 373 199 337 184 970
Udziały niekontrolujące 131 567 165 298 30 942 38 441
Kapitał zakładowy 759 069 759 069 178 520 176 528
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- -------------------------- ----------------------------- -------------------------
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
Przychody ogółem 95 630 27 204 22 302 6 417
Zysk (strata) brutto 72 545 1 820 16 918 429
Zysk (strata) netto 58 669 2 442 13 682 576
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 691 13 734 12 055 3 239
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (90 875) (160) (21 193) (38)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43 625 (9 448) 10 174 (2 229)
Przepływy pieniężne netto razem 4 441 4 126 1 036 973
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,31 0,01 0,07 -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,31 0,01 0,07 -
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa ogółem 1 083 020 1 071 791 254 708 249 254
Zobowiązania długoterminowe 155 082 101 375 36 473 23 576
Zobowiązania krótkoterminowe 90 108 203 941 21 192 47 428
Kapitał własny 837 830 766 475 197 044 178 250
Kapitał podstawowy 759 069 759 069 178 520 176 528
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF2019H1_PL.pdfSF2019H1_PL.pdf Sprawozdania finansowe H1 2019
SzDz2019H1_PL.pdfSzDz2019H1_PL.pdf Sprawozdanie z działalności H1 2019
2410 Getin Holding 2019 PSSF MSSF.pdf2410 Getin Holding 2019 PSSF MSSF.pdf Raport biegłego z przeglądu SSF H1 2019
2410 Getin Holding 2019 PSF MSSF.pdf2410 Getin Holding 2019 PSF MSSF.pdf Raport biegłego z przeglądu JSF H1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2019-09-23 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
2019-09-23 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu
2019-09-23 Krzysztof Florczak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.