REKLAMA

FLUID: Zawarcie umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego i umowy inwestycyjnej

2016-04-28 22:25
publikacja
2016-04-28 22:25
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. doszło do zawarcia między Emitentem a podmiotem prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, niepowiązanym ze Spółką, umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego i umowy inwestycyjnej („Doradca”), o czym Emitent powziął wiadomość w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Przedmiotem umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego są czynności doradcze w związku z niepubliczną emisją przez Emitenta obligacji korporacyjnych na łączną kwotę do 15.000.000 zł. Z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, Doradcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ustalonej pomiędzy stronami, przy czym wynagrodzenie będzie należne, o ile Spółka pozyska w ten sposób co najmniej kwotę szczegółowo określoną w umowie o świadczenie usług doradztwa gospodarczego.

Jednocześnie między Emitentem a Doradcą doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej, której przedmiotem jest uprawnienie Doradcy (bądź podmiotów przez niego wskazanych) do objęcia po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1,00 zł za każdą akcję, nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela nowych serii Spółki o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż wartość tzw. Parametru Ilościowego, stanowiącego równowartość przydzielonych przez Emitenta obligacji, o których mowa powyżej. Akcje nowych serii mają zostać pokryte w całości wkładem pieniężnym. Jednocześnie Emitent zobowiązał się do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez stosowną zmianę statutu Spółki.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków rynkowych.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b lit. a) i lit. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) oraz § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 4 kwietnia 2016 r.)
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki