REKLAMA

FIGENE CAPITAL S.A.: Zlecenie/umowa z Grupami BSH/Robert Bosch dotycząca realizacji projektów PV

2021-07-28 14:26
publikacja
2021-07-28 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
FIGENE CAPITAL S.A.
Temat
Zlecenie/umowa z Grupami BSH/Robert Bosch dotycząca realizacji projektów PV
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. otrzymał od spółki zależnej FIGENE Energia Sp. z o.o. („FIGENE Energia”) informację o pozytywnym wyniku udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Grupę BSH oraz spółkę Robert Bosch w Polsce („Zamawiający”). FIGENE Energia Sp. z o.o. została wybrana przez Zamawiającego na wykonawcę instalacji PV w wybranych lokalizacjach Zamawiającego, co zostało potwierdzone w dniu 28 lipca 2021 r. podpisanym zleceniem/umową.
Zawarta pomiędzy BSH/Robert Bosch oraz spółką z Grupy FIGENE umowa stanowi element realizowanej przez Grupę Bosch i wchodzące w jej skład spółki: BSH i Robert Bosch, strategii redukcji do minimum śladu węglowego poprzez realizację inwestycji w zakresie zwiększania efektywności energetycznej oraz generacji energii ze źródeł odnawialnych. Dla FIGENE współpraca z BSH i Robert Bosch ma istotne znaczenie z punktu widzenia realizowanej strategii rozwoju, która zakłada rozwój i realizację projektów OZE, zarówno własnych, jak i realizowanych na rzecz klientów oraz kompleksową współpracę z odbiorcami energii w zakresie zabezpieczania ich potrzeb energetycznych w oparciu o budowane przez Spółkę projekty OZE.
Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej strategiczne znaczenie dla Grupy FIGENE, o którym mowa powyżej, a także kompleksowy charakter współpracy ze spółkami BSH
i Robert Bosch w Polsce i możliwość jej potencjalnego rozszerzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Janusz Petrykowski Prezes Zarządu Janusz Petrykowski
2021-07-28 Radosław Gronet Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki