REKLAMA

ES-SYSTEM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-31 14:48
publikacja
2020-01-31 14:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ES-SYSTEM S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Wobec wymogu §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd ES-SYSTEM S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Jednocześnie Spółka zastrzega, iż wobec złożenia w dniu 31 stycznia 2020 r. wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie zezwolenia na wycofanie akcji ES-SYSTEM S.A. z obrotu na rynku regulowanym, publikacja raportów w 2020 roku uzależniona będzie od terminu uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie.

Jednostkowy raport roczny za 2019 r. - 24 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - 24 kwietnia 2020 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2020 r. - 27 maja 2020 r.
- za III kwartał 2020 - 19 listopada 2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 20 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z §62 ust.1 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne jednostkowe informacje finansowe i w związku z tym nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.
Zgodnie z §62 ust.3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe i w związku z tym nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Waldemar Pilch Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki