31,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
ERG SA (ERG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 45 001 46 857 10 495 11 053
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 709 2 170 165 512
III. Zysk/strata brutto 454 1 961 106 463
IV. Zysk/strata netto 414 1 555 97 367
V. Całkowite dochody ogółem 414 1 555 97 367
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 859 723 1 366 171
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 003 -4 159 -467 -981
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 872 3 171 -903 748
IX. Przepływy pieniężne netto razem -16 -265 -4 -63
X. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] 0,54 2,02 0,13 0,48
XI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 68 772 68 746 16 174 15 987
XIII. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 33 875 34 263 7 967 7 968
XIV. Zobowiązania długoterminowe 10 312 10 032 2 425 2 333
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 23 563 24 231 5 542 5 635
XVI. Kapitał własny 34 897 34 483 8 207 8 019
XVII. Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 34 897 34 483 8 207 8 019
XVIII. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 120 4 075
XIX. w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XX. I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 45 003 46 874 10 495 11 057
XXII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 699 2 112 163 498
XXIII. Zysk/strata brutto 444 1 903 104 449
XXIV. Zysk/strata netto 411 1 507 96 355
XXV. Całkowite dochody ogółem 411 1 507 96 355
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 984 750 1 396 177
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 005 -4 158 -468 -981
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 872 3 171 -903 748
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem 107 -237 25 -56
XXX. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] 0,53 1,96 0,12 0,46
XXXI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXII. Aktywa razem 70 508 70 388 16 582 16 369
XXXIII. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 34 009 34 299 7 998 7 977
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 10 314 10 034 2 426 2 333
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 23 695 24 265 5 573 5 643
XXXVI. Kapitał własny 36 499 36 089 8 584 8 393
XXXVII. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 120 4 074
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ERG SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2019.pdfERG SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2019.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
ERG SA_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2019.pdfERG SA_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2019.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe
ERG_SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu_I półrocze 2019.pdfERG_SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu_I półrocze 2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2019-09-11 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.