REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.

2022-08-29 08:45
publikacja
2022-08-29 08:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-29
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy z Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.08.2022 r. zawarła z Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest „Wykonanie projektu wykonawczego oraz rysunków warsztatowych oraz wykonanie dostawy wszystkich elementów instalacji wraz z urządzeniami, montaż i uruchomienie instalacji w istniejącym oraz nowobudowanym budynku (faza 8+) na terenie zakładu produkcyjnego PURINA w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 11a” (Umowa).

Umowa zostanie zrealizowana do dnia 06.05.2024 roku.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy kształtuje się w granicach 75.000.000,00 PLN netto - 80.000.000,00 PLN netto (według opcji Zamawiającego), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2022 z dnia 26.07.2022 r. (wybór oferty Spółki).

Spółka udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, a na instalacje, ich poszczególne elementy i urządzenia na okres określony w gwarancji producenta, nie mniej jednak niż 24 miesiące, chyba, że specyfikacja bądź inny dokument Zamawiającego związany z postępowaniem, w ramach którego Spółka została wybrana przez Zamawiającego do wykonywania przedmiotu Umowy stanowi inaczej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. Umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-29 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-08-29 Beata Wesołowska Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki