REKLAMA
WAŻNE

EFH: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2015 roku

2015-06-27 15:25
publikacja
2015-06-27 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-27
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2015 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
:
1.EFH-P2 Sp. z o.o. biorące udział w ZWZA z akcjami dającymi łącznie 668.400 głosów, które stanowiły 29,96 % udziału w głosach na ZWZA oraz 4,56 % w ogólnej liczbie głosów.
2.EFH-P3 Sp. z o.o. biorące udział w ZWZA z akcjami dającymi łącznie 730.000 głosów, które stanowiły 32,72 % udziału w głosach na ZWZA oraz 4,98 % w ogólnej liczbie głosów.
3.Dominik Kurpiel, biorący udział w ZWZA z akcjami dającymi łącznie 420.000 głosów, które stanowiły i 420 000 głosów stanowiących 18,82 % głosów na ZWZA i 2,86 % w ogólnej liczbie głosów.

Liczba głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 roku wynosiła 2.230.950.
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 14.670.000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki