REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2021 roku

2021-11-10 17:34
publikacja
2021-11-10 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-10
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dom Development S.A. niniejszym informuje o dokonaniu korekty Skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2021 roku (dalej „Sprawozdanie”) w odniesieniu do noty 7.16 „Przychody ze sprzedaży i koszt własny sprzedaży” w zakresie zmiany przypisania kwoty 195 210 tys. zł z kategorii „Przychody ze sprzedaży usług” do kategorii „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych”. Dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe części przedmiotowego Sprawozdania, w tym na łączną wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
Pełna treść skorygowanego Sprawozdania zostanie niezwłocznie opublikowana w trybie przewidzianym dla publikacji raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2021-11-10 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki