DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2019-08-19 20:02
publikacja
2019-08-19 20:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Dino_Polska_S.A._-_raport_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży 3 500 142 2 681 136 816 264 632 418
II. Zysk z działalności operacyjnej 236 843 176 957 55 234 41 740
III. Zysk brutto 209 437 156 459 48 843 36 905
IV. Zysk netto za rok obrotowy 172 457 126 455 40 219 29 828
V. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 1,76 1,29 0,41 0,30
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 257 416 211 205 60 032 49 818
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -434 248 -278 495 -101 271 -65 691
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 256 067 61 603 59 717 14 531
IX. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 79 235 -5 687 18 478 -1 341
X. Stan na dzień: 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XI. Suma aktywów 3 791 271 3 287 690 891 644 764 579
XII. Aktywa trwałe razem 2 854 801 2 458 378 671 402 571 716
XIII. Aktywa obrotowe razem 936 470 829 312 220 242 192 863
XIV. Kapitał własny ogółem 1 384 330 1 211 873 325 571 281 831
XV. Kapitał podstawowy 9 804 9 804 2 306 2 280
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 1 027 643 693 176 241 685 161 204
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 379 298 1 382 641 324 388 321 544
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Dino Polska S.A. - raport za I półrocze 2019.pdfDino Polska S.A. - raport za I półrocze 2019.pdf Dino Polska S.A. - raport za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-19 Michał Krauze Członek Zarządu
2019-08-19 Jakub Macuga Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki