REKLAMA

DAMFINW: Rejestracja Połączenia Spółki.

2020-12-28 19:09
publikacja
2020-12-28 19:09
Zarząd spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2020r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego ELKOP SE, powziął informację o rejestracji połączenia Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku oraz związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego ELKOP SE stosownie do postanowień Planu Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. oraz uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 sierpnia 2020r. (raport nr 17/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r.)

Wobec powyższego Emitent informuje, że w dniu 28.12.202r. doszło do połączenia Emitenta jako spółki Przejmowanej ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku jako spółki Przejmującej stosownie do postanowień Planu Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. poprzez przeniesienie całości majątku spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku na spółkę ELKOP SE w zamian za akcje wyemitowane przez ELKOP SE w liczbie 6.647.200 (sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji serii B na rzecz akcjonariuszy spółki DAMF Inwestycje S.A., które to akcje zostaną przydzielone akcjonariuszom Emitenta.

Emitent informuje, że wraz z połączeniem akcjonariusze Emitenta stali się akcjonariuszami spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku a ponadto skutkiem połączenia jest rozwiązanie Emitenta i przejęcie całego jego majątku przez ELKOP SE.

Zarząd Emitenta niniejszym wyraża podziękowania za wieloletnią i owocną współpracę dla akcjonariuszy Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki wszystkich kadencji, pracowników Spółki oraz wszystkich tych którzy mieli swój wkład w rozwój i działalność Spółki.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki