REKLAMA

COMPERIA.PL S.A.: wyniki finansowe

2021-03-12 23:51
publikacja
2021-03-12 23:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
SF_CPL_FINAL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_CPL_FINAL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_CPLsprawozdanie_zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_CPLsprawozdanie_zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Spolka_CPL_List_zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Spolka_CPL_List_zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPL_osw_RN_w_sprawie_KA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPL_osw_RN_oceny_sprawozdan_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZBadaniaComperia.pl2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZBadaniaComperia.pl2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 710,00 20 130,00 3 511,00 4 680,00
II. EBITDA 2 544,00 2 334,00 569,00 543,00
III. Zysk na działalności operacyjnej 1 585,00 1 389,00 354,00 323,00
IV. Zysk brutto 1 533,00 1 412,00 343,00 328,00
V. Zysk netto 1 829,00 1 481,00 409,00 344,00
VI. Całkowite dochody ogółem 1 829,00 1 481,00 409,00 344,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 506,00 3 459,00 560,00 804,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 426,00 -2 865,00 -766,00 -666,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 463,00 -1 210,00 103,00 -281,00
X. Zmiana stanu środków pieniężnych -457,00 -616,00 -102,00 -143,00
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,52 0,42 0,12 0,10
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,52 0,42 0,12 0,10
XIII. Aktywa razem 30 335,00 28 770,00 6 573,00 6 756,00
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 805,00 1 048,00 174,00 244,00
XV. Należności krótkoterminowe 2 927,00 3 969,00 634,00 923,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 845,00 455,00 833,00 107,00
XVII. Zobowiązania długoterminowe 167,00 3 800,00 36,00 892,00
XVIII. Kapitał własny 26 323,00 24 515,00 5 704,00 5 757,00
XIX. Kapitał podstawowy 353,00 351,00 76,00 82,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_CPL_FINAL.xhtmlSF_CPL_FINAL.xhtml Sprawozdanie finansowe CPL 2020
SF_CPL_FINAL.xhtml.xadesSF_CPL_FINAL.xhtml.xades Podpisy Sprawozdanie finansowe CPL 2020
2020_CPLsprawozdanie zarzadu.xhtml2020_CPLsprawozdanie zarzadu.xhtml Sprawozdanie zarzadu cpl 2020
2020_CPLsprawozdanie zarzadu.xhtml.XAdES2020_CPLsprawozdanie zarzadu.xhtml.XAdES Podpisy Sprawozdanie zarzadu cpl 2020
2020_Spolka_CPL_List_zarzadu.xhtml2020_Spolka_CPL_List_zarzadu.xhtml List jednostkowy cpl 2020
2020_Spolka_CPL_List_zarzadu.xhtml.XAdES2020_Spolka_CPL_List_zarzadu.xhtml.XAdES Podpisy list jednostkowy cpl 2020
CPL_osw_RN_w_sprawie_KA_2020.xhtmlCPL_osw_RN_w_sprawie_KA_2020.xhtml Oswiadczenie rn komitet audytu
CPL_osw_RN_oceny_sprawozdan_2020.xhtmlCPL_osw_RN_oceny_sprawozdan_2020.xhtml Oswiadczenie rn ocena sprawozdan
SprawozdanieZBadaniaComperia.pl2020.xhtmlSprawozdanieZBadaniaComperia.pl2020.xhtml Raport bieglego z badania
SprawozdanieZBadaniaComperia.pl2020.xhtml.xadesSprawozdanieZBadaniaComperia.pl2020.xhtml.xades Podpisy Raport bieglego z badania
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki