REKLAMA
WEBINAR

CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2022.

2023-05-30 17:26
publikacja
2023-05-30 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Informacja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2022.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”), w związku z treścią postanowień polityki dywidendy przedstawionej w prospekcie emisyjnym Spółki sporządzonym w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 na kapitał zapasowy.

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy Spółki uzasadnione jest w szczególności potrzebami finansowymi grupy kapitałowej Spółki związanymi z prowadzonymi przez grupę inwestycjami.

Tym samym Zarząd informuje, że nie będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Rafał Malarz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki