REKLAMA

C2A: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 28 czerwca 2013 roku.

2013-07-01 19:38
publikacja
2013-07-01 19:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-01
Skrócona nazwa emitenta
C2A
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 28 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Call2Action Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej (dalej: "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku.

1.Szymon Pikula, któremu przysługiwało 41.391.338 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 59,72% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 51,07% w ogólnej liczbie głosów.

2.Impera Capital S.A., któremu przysługiwało 27.748.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 40,04% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 34,23% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-01 Magdalena Żurawska Prezes Zarządu Magdalena Żurawska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki