REKLAMA

C&C ENERGY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku

2022-05-31 13:01
publikacja
2022-05-31 13:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZA_infromacja_ozwolaniu_ZWZA_CCE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_projekty_uchwal_WZA_CCE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_formularz_do_glosowania_na_WZA_CCE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_wzor_pelnomocnictwa_na_WZA_CCE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_informacja_o_akcjach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_CCE_Regulamin_WZA_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402_1 §1 i §2 oraz w zw. z §19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Warszawie,01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.
Załączniki
Plik Opis
ZWZA infromacja ozwolaniu ZWZA CCE.pdfZWZA infromacja ozwolaniu ZWZA CCE.pdf informacja o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE na dzien 30 czerwca 2022 roku
ZWZA projekty uchwal WZA CCE.pdfZWZA projekty uchwal WZA CCE.pdf projekty uchwal Zwyczajnego Walnego Zgroamdzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2022 roku
ZWZA formularz do glosowania na WZA CCE.pdfZWZA formularz do glosowania na WZA CCE.pdf formularz instrukcja do glosowania na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCE zwoalanego na dzien 30 czerwca 2022 roku
ZWZA wzor pelnomocnictwa na WZA CCE.pdfZWZA wzor pelnomocnictwa na WZA CCE.pdf wzor pelnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2022 roku
ZWZA informacja o akcjach.pdfZWZA informacja o akcjach.pdf informacja o akcjach CCE w dniu ogloszenia ZWZA zwolanego na dzien 30 czerwca 2022 roku
ZWZA CCE Regulamin WZA (1).pdfZWZA CCE Regulamin WZA (1).pdf Regulamin WZA CCE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-31 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki