REKLAMA

C&C ENERGY SA: Odwołanie oraz powołanie Prezesa Zarządu Spółki Cean & Carbon Energy S.A.

2022-01-27 17:15
publikacja
2022-01-27 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zyciorys.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-27
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Odwołanie oraz powołanie Prezesa Zarządu Spółki Cean & Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 27 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Józefa Mikołajczyka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia oraz nie zawiera przyczyn odwołania. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Sławomira Kołodziejczuka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 roku. W załączeniu niniejszego raportu emitent przekazuje życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu. Pan Sławomir Kołodziejczuk oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
zyciorys.pdfzyciorys.pdf zyciorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-27 Sławomir Kołodziejczuk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki