REKLAMA
WEBINAR

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Emitenta na kolejną kadencję

2023-05-24 17:33
publikacja
2023-05-24 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-24
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Powołanie osoby zarządzającej Emitenta na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) [Rozporządzenie], niniejszym informuje, że w dniu 24 maja 2023 roku spółka Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienie osobiste zgodnie z paragrafem 12 ust. 2 Statutu Emitenta oraz art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 24 maja 2023 roku powołała w skład Zarządu Spółki na kolejną, 2-letnią kadencję, Pana Andrzej Nizio, powierzając Mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Andrzeja Nizio:

Pan Andrzej Nizio posiada wykształcenie wyższe prawnicze – tytuł magister prawa uzyskany po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, w latach 1990 – 1994 roku studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

• 1995 rok - Wschodni Bank Cukrownictwa - Informatyk;

• 1995 - 1996 rok - Doradca podatkowy we własnym biurze rachunkowym;

• 1996 - 2012 związany z działającymi w branży deweloperskiej jak i w branży motoryzacyjnej spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej spółki Marvipol S.A. obecnie działającej pod firmą British Automotive Holding S.A., sprawując w tym okresie szereg funkcji, w tym funkcję Głównego Księgowego, Dyrektora Zarządzającego, następnie Wiceprezesa i Prezesa Zarządu, a w roku 2012 Członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A.

• 2020 rok – Pan Andrzej Nizio został powołany na prokurenta samoistnego spółki British Automotive Polska S.A. oraz na Prezesa Zarządu spółki British Automotive Holding S.A. W 2021 roku a Andrzej Nizio został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki British Automotive Polska S.A. oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej spółki British Automotive Holding S.A. (działającej dawniej pod firma Marvipol S.A.).

• 2022 rok – Pan Andrzej Nizio został powołany na Wiceprezesa Zarządu spółki Marvipol Development S.A. oraz w skład zarządów innych spółek z Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.

Od 2005 roku Andrzej Nizio prowadzi także własną działalność gospodarczą.

Pan Andrzej Nizio uczestniczy poza Spółką - jako członek organu, jako wspólnik lub jako członek organu i wspólnik w następujących spółkach:

1) Rest Team sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu i wspólnik).

2) Rest Team 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu i wspólnik).

3) Finlever S.A. z siedzibą w Lublinie (członek rady nadzorczej).

4) Share2Sell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wspólnik).

5) Funtiago sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (wspólnik).

6) Ella Language sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wspólnik).

7) KN 365 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu i wspólnik).

8) Nizio Development One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu i wspólnik).

9) Declinic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu i wspólnik).

10) EMWTB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wspólnik).

11) Way2Send sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu i wspólnik).

12) Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (członek rady nadzorczej).

13) British Automotive Silesia sp. z o.o. z siedzibą we Katowicach (prezes zarządu).

14) British Automotive Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (prezes zarządu).

15) British Automotive Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (prezes zarządu).

16) British Automotive Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

17) Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie (wiceprezes zarządu).

18) British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

19) British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

20) Nicotera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

21) Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie (wiceprezes zarządu).

23) Prosta Tower Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

24) Marvipol Gdańsk Chmielna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

25) Prosta 32 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

26) Marvipol TM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

27) Marvipol Wrocław Dożynkowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

28) Marvipol Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

29) Marvipol Development Riviera Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

30) Marvipol Development 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

31) Marvipol W Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

32) Marvipol Raabego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

33) Marvipol Development Cascade Residence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

34) Marvipol Dwie Motławy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

35) Marvipol Nad Potokiem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

36) Marvipol Dom przy Okrzei Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

37) Marvipol Development Topiel No 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

38) Marvipol Development Unique Tower Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

39) Marvipol Kołobrzeg Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

40) Marvipol Sopot II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

41) Marvipol Rotunda Dynasy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

42) Marvipol Aleje Jerozolimskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

43) Marvipol Conrada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

44) Marvipol Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

45) Marvipol Development 1 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu komplementariusza).

46) PDC Industrial Center 59 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (likwidator).

47) Marvipol Narwik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

48) Marvipol Kołobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

49) Marvipol Głębocka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

50) Property-ad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

51) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

52) Ertan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

53) Marvipol Moko Botanika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

54) Marvipol Sopot I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

55) Unique Hospitality Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

56) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

57) Marvipol Studio Okęcie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

58) Marvipol Projekt 30 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu).

59) PDC Industrial Center 130 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu A).

60) PDC Industrial Center 141 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu A).

61) PDC Industrial Center 135 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu A).

62) PDC Industrial Center 149 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu A).

63) PDC Industrial Center 187 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu A).

64) PDC Industrial Center 195 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu A).

65) PDC Industrial Center 229 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu A).

66) Zynwalin Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu A).

67) Family Media sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (wspólnik).

68) Avivo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu).

Ponadto od 2022 roku Pan Andrzej Nizio pełni funkcję prokurenta samoistnego spółki Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Emitent informuje, że działalność wszystkich wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Wobec powyższego Emitent informuje, że Pan Andrzej Nizio nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Emitent informuje ponadto, że Pan Andrzej Nizio nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki