REKLAMA
WAŻNE

ATREM S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

2020-08-11 12:22
publikacja
2020-08-11 12:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-11
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 sierpnia 2020 roku, otrzymał informację o wysłaniu ze strony Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zwany dalej Funduszem - (działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Acer Aggressive FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO – zwane razem dalej Funduszami) informacji z dnia 07 sierpnia 2020 r. o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku transakcji na rynku regulowanym z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Fundusz poinformował, że przed zmianą udziału Fundusze posiadały 465.697 akcji Spółki, co stanowiło 5,05 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 465.697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z kolei na dzień 6 sierpnia 2020r. Fundusze posiadały 370.697 akcji Spółki, co stanowiło 4,02% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 370.697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie spółka Fundusz poinformował, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit c. ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa).

Fundusz poinformował także, że zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art.. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Ponadto Fundusz poinformował, że zgodnie z art. 64 ust 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust 3 Ustawy , do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-11 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki