REKLAMA

ATLANTIS: wyniki finansowe

2019-11-29 17:58
publikacja
2019-11-29 17:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ATLANTIS_raport_kwartalny_III_Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATLANTIS_quarterly_report_III_Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145 441
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -54 -462
III. Zysk (strata) brutto 211 -370
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 505 8
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1709 -43
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1200 0
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 41 -35
VIII. Aktywa razem * 11839 16 551
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 217 566
X. Kapitał własny * 11 622 15 585
XI. Kapitał zakładowy * 2750 2 685
XII. Liczba akcji (w szt.) 25 000 000 25 000 000
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( EUR) 0,01 -0,01
XIV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 -0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (EUR)* 0,46 0,62
XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0


Uwaga!
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2018 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ATLANTIS_raport_kwartalny_III Q 2019.pdfATLANTIS_raport_kwartalny_III Q 2019.pdf
ATLANTIS quarterly report III Q.pdfATLANTIS quarterly report III Q.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2019-11-29 Anna Kajkowska Operator systemu espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki