2,2000 zł
3,77% 0,0800 zł
Arcus SA (ARC)

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Plan_polaczenia_spolek_Arcus_SA_oraz_T-matic_Systems_SA_z_dnia_19.04.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, zawiadamia po raz pierwszy, o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze Spółką T-matic Systems S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).
Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH
4. W związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH
5. W związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
6. Na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane.
7. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 KSH połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 KSH wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.
Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej – www.arcus.pl oraz Spółki Przejmowanej – www.t-matic.com.pl, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r.
Emitent informuje również, że akcjonariusze Arcus S.A. od dnia 13 maja 2019 r. mogą zapoznawać się z dokumentami dotyczącymi Połączenia, o których mowa art. 505 § 1 KSH, w tym pełną treścią Planu Połączenia i załącznikami do niego, w lokalu Spółki Przejmującej w Warszawie, przy ulicy Kolejowej w dni robocze w godz. od 9:00 do 16:00.
Plan Połączenia Spółek z dnia 19 kwietnia 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami prawa.
Załączniki
Plik Opis
Plan połączenia spółek Arcus SA oraz T-matic Systems SA z dnia 19.04.2019.pdfPlan połączenia spółek Arcus SA oraz T-matic Systems SA z dnia 19.04.2019.pdf Plan połączenia T-matic Systems SA z Arcus SA z dnia 19.04.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-14 Rafał Czeredys Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.