REKLAMA
RPP

ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

2022-11-04 00:06
publikacja
2022-11-04 00:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_Alior_Banku_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_Report_of_Alior_Bank_Group_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Wynik z tytułu odsetek 2 420 787 2 040 357 516 379 447 594
II. Wynik z tytułu opłat i prowizji 612 863 550 676 130 730 120 802
III. Wynik handlowy i pozostały 25 845 111 275 5 513 24 410
IV. Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych -782 045 -766 151 -166 818 -168 071
V. Koszty działania -1 540 810 -1 188 392 -328 671 -260 698
VI. Zysk brutto 539 564 573 465 115 095 125 801
VII. Zysk netto 322 823 382 287 68 862 83 862
VIII. Przepływy pieniężne netto 1 665 549 -814 585 355 279 -178 696
IX. Należności od klientów 58 453 689 57 831 250 12 003 304 12 482 732
X. Zobowiązania wobec klientów 72 363 011 66 953 853 14 859 545 14 451 823
XI. Kapitał własny 5 445 731 6 600 662 1 118 266 1 424 737
XII. Aktywa razem 84 070 674 78 199 939 17 263 681 16 879 263
Wybrane wskaźniki
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą 2,47 2,93 0,53 0,64
XIV. Współczynnik wypłacalności 13,70% 15,30% 13,70% 15,30%
XV. Tier 1 12,43% 13,48% 12,43% 13,48%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku 30.09.2022.pdfRaport Grupy Kapitałowej Alior Banku 30.09.2022.pdf Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku 30.09.2022
Financial Report of Alior Bank Group 30.09.2022.pdfFinancial Report of Alior Bank Group 30.09.2022.pdf Financial Report of Alior Bank Group 30.09.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-04 Grzegorz Olszewski Prezes Zarządu
2022-11-04 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-11-04 Rafał Litwińczuk Wiceprezes Zarządu
2022-11-04 Marek Majsak Wiceprezes Zarządu
2022-11-04 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
2022-11-04 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
2022-11-04 Paweł Tymczyszyn Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki