REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

2022-08-03 00:07
publikacja
2022-08-03 00:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_Alior_Banku_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Alior_Banku_w_I_polroczu_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_30062022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_raport_of__Alior_Bank_Group_for_I_half_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board_Report_of_Alior_Bank_Group_for_I_half_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_30062022_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_30062022_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Wynik z tytułu odsetek 1 834 112 1 336 837 395 053 293 991
II. Wynik z tytułu prowizji i opłat 411 277 361 088 88 586 79 409
III. Wynik handlowy i pozostały 47 570 86 126 10 246 18 940
IV. Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych -503 154 -510 341 -108 375 -112 232
V. Koszty działania Grupy -1 084 459 -797 271 -233 584 -175 332
VI. Zysk brutto 575 265 360 170 123 907 79 207
VII. Zysk netto 385 384 231 905 83 009 51 000
VIII. Przepływy pieniężne netto 1 176 833 -893 529 253 480 -196 501
IX. Należności od klientów 58 271 811 57 028 000 12 449 646 12 614 581
X. Zobowiązania wobec klientów 70 741 117 67 832 836 15 113 686 15 004 609
XI. Kapitał własny 5 321 017 6 582 188 1 136 824 1 455 979
XII. Aktywa razem 84 223 458 79 034 686 17 994 158 17 482 456
Wybrane wskaźniki
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą 2,95 1,78 0,64 0,39
XIV. Współczynnik wypłacalności 13,99% 14,95% 13,99% 14,95%
XV. Tier 1 12,63% 12,99% 12,63% 12,99%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku I półrocze 2022.pdfRaport Grupy Kapitałowej Alior Banku I półrocze 2022.pdf Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku I półrocze 2022
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w I półroczu 2022.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w I półroczu 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w I półroczu 2022
Raport_z_przegladu_SSF_30062022_PL.pdfRaport_z_przegladu_SSF_30062022_PL.pdf Raport_z_przegladu_SSF_30062022_PL
Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdfRaport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdf Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL
Financial raport of Alior Bank Group for I half 2022.pdfFinancial raport of Alior Bank Group for I half 2022.pdf Financial raport of Alior Bank Group for I half 2022
Management Board Report of Alior Bank Group for I half 2022.pdfManagement Board Report of Alior Bank Group for I half 2022.pdf Management Board Report of Alior Bank Group for I half 2022
Raport_z_przegladu_SSF_30062022_ENG.pdfRaport_z_przegladu_SSF_30062022_ENG.pdf Raport_z_przegladu_SSF_30062022_ENG
Raport_z_przegladu_JSF_30062022_ENG.pdfRaport_z_przegladu_JSF_30062022_ENG.pdf Raport_z_przegladu_JSF_30062022_ENG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-03 Grzegorz Olszewski Prezes Zarządu
2022-08-03 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-08-03 Rafał Litwińczuk Wiceprezes Zarządu
2022-08-03 Marek Majsak Wiceprezes Zarządu
2022-08-03 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
2022-08-03 Paweł Tymczyszyn Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki