REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALCHEMIA: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 29 sierpnia 2019 r.

2019-08-29 16:24
publikacja
2019-08-29 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alchemia S.A. (dalej zwana: „Spółka, Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej zwane: „NWZ”), które odbyło się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 29 sierpnia 2019 roku

1) Impexmetal S.A. – liczba akcji/głosów: 98 725 000, co stanowiło 56,92% głosów na NWZ oraz 56,92% ogólnej liczby głosów,
2) Roman Karkosik – liczba akcji/głosów: 39 260 000, co stanowiło 22,63% głosów na NWZ oraz 22,63% ogólnej liczby głosów,
3) Grażyna Karkosik - liczba akcji/głosów: 19 720 000, co stanowiło 11,37% głosów na NWZ oraz 11,37% ogólnej liczby głosów,
4) Eastside- Bis Sp. z o.o. – liczba akcji/ głosów: 15 245 000, co stanowiło 8,79% głosów na NWZ oraz 8,79% ogólnej liczby głosów
5) Boryszew S.A. - liczba akcji/ głosów: 500 000, co stanowiło 0,29% głosów na NWZ oraz 0,29% ogólnej liczby głosów.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. było reprezentowane 100% kapitału zakładowego Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki