REKLAMA
WAŻNE

ADVADIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku.

2015-07-07 10:23
publikacja
2015-07-07 10:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-07
Skrócona nazwa emitenta
ADVADIS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Krzysztof Maciejec


Liczba przysługujących akcjonariuszowi głosów: 12.937.275


Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku: 92,66%Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,06%2. SANTOS Development Sp. z o.o.
Liczba przysługujących akcjonariuszowi głosów: 1.024.240
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku: 7,34%Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0,48%Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-07 Wojciech Zymek Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki