Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zwrot prowizji bankowej. Złóż wniosek o zwrot prowizji

Zwrot prowizji bankowej. Złóż wniosek o zwrot prowizji
Spis treści
Advertisement

Prowizja za udzielenie kredytu może mieć znaczący wpływ na wydatki ponoszone przez kredytobiorcę. Uzyskanie jej częściowego zwrotu jest możliwe w przypadku osób, które spłaciły zobowiązanie przed czasem.

Nadpłata kredytu to bez wątpienia bardzo rozsądny krok. Pozwala przede wszystkim na obniżenie kosztów związanych ze spłatą zobowiązania. Im szybciej kredytobiorca upora się z zadłużeniem, tym tańsze okaże się ono w ostatecznym rozrachunku: oszczędności będą wynikały przede wszystkim ze zwolnienia z obowiązku regulowania marży na rzecz banku oraz dodatkowych ubezpieczeń. Wątpliwości wielu klientów, którzy spłacili przed terminem kredyt konsumencki, budziły jednak opłaty, które zostały uiszczone wcześniej, w tym przede wszystkim prowizji. Z pomocą przyszedł im jednak wyrok TSUE, który jednoznacznie określił, że w takim przypadku kredytobiorcy powinni oczekiwać zwrotu prowizji bankowej. Z odrębnych przepisów dotyczących zwrotu prowizji mogą również skorzystać kredytobiorcy hipoteczni.

Zwrot prowizji bankowej: na czym polega?

Każdy kredyt wiąże się z koniecznością spłacania – obok części kapitałowej – również innych opłat na rzecz instytucji udzielającej środków. Wcześniejsza spłata pozwala przy tym na uzyskanie oszczędności wynikających z uregulowania zobowiązania. Kredytobiorca przede wszystkim oszczędza na oprocentowaniu kredytu, a więc również na marży banku, wchodzącej w skład części odsetkowej raty. Nieco inaczej kwestia ta prezentuje się w przypadku opłat, które należy uregulować z góry. Prowizja, zwykle pobierana bezpośrednio po udzieleniu kredytu, często stanowi istotne obciążenie z tego tytułu. Co ważne: aktualne prawo umożliwia uzyskanie częściowego zwrotu prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. Przy tym sytuacja prezentuje się inaczej w przypadku różnych rodzajów kredytów.

TSUE: zwrot prowizji w przypadku kredytów konsumenckich

W kontekście zwrotu prowizji bankowej wyjątkowo gorąca dyskusja dotyczy zwłaszcza wyroku TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego 19 września 2019 roku. Jest on o tyle ważny, że jego orzeczenia mają moc wiążącą we wszystkich państwach wspólnoty. TSUE rozpatrywał sprawę roszczeń przejętych od kredytobiorców, którzy uregulowali przed czasem kredyt konsumencki. Orzekł przy tym, że klient ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu oraz uzyskania dzięki temu sprawiedliwego obniżenia wszystkich kosztów kredytu, także tych, które zostały uregulowane wcześniej. W związku z tym konsumenci, którzy spłacili kredyt przed harmonogramem spłaty, mają prawo do ubiegania się o częściowy zwrot prowizji banku. Wcześniej taka interpretacja była jednak odrzucana przez część instytucji, które utrzymywały, że obniżenie kosztów kredytu nie dotyczy opłat, które zostały pobrane wcześniej.

Jakich kredytów dotyczy wyrok TSUE?

Co ważne: wyrok TSUE dotyczy gamy kredytów konsumenckich, a więc regulowanych przez ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Do tego grona zaliczyć można m.in.:

Oczywiście zwrot prowizji bankowej nie będzie również przysługiwał, jeżeli klient korzystał z oferty bez prowizji lub nie spłacił kredytu przed czasem. Dotyczy to przy tym wyłącznie umów zawartych po 18.12.2011.

Ile można zaoszczędzić na zwrocie prowizji?

Wyrok TSUE w sprawie zwrotu prowizji pobranej przez banki udzielające kredytów konsumenckich to bezsprzecznie dobra informacja dla kredytobiorców. Kwota zwrotu jest przy tym obliczana indywidualnie i zależy przede wszystkim od wysokości pobranej prowizji oraz okresu, o który został skrócony harmonogram spłaty w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu. Rzecznik Finansowy przygotował specjalny kalkulator online, pozwalający obliczyć wysokość zwrotu nadpłaty, a także odsetki za opóźnienie, jeżeli bank nie zwrócił środków wcześniej. Klient ma natomiast 6 lat od momentu spłaty na wystąpienie o zwrot prowizji.

Przykładowo: kredyt gotówkowy wypłacono 2 stycznia 2016 roku, natomiast okres spłaty kończył się 1 kwietnia 2021 roku. Prowizja wyniosła przy tym 1000 zł. Kredytobiorca spłacił jednak zobowiązanie po dwóch latach, 2 stycznia 2018 roku. W związku z tym w ciągu 2 tygodni bank powinien zwrócić klientowi 618.48 zł z tytułu prowizji. Jeżeli tego nie zrobił, kredytobiorca ma prawo do uzyskania dodatkowych odsetek za opóźnienie, które zaczynają naliczać się od tego momentu.

Szukasz dodatkowej gotówki? Sprawdź ofertę kredytów gotówkowych na 10000 zł

Jak uzyskać zwrot prowizji?

Zasadniczo rzecz biorąc, banki powinny dokonywać zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich automatycznie. Często jest to natomiast uwarunkowane m.in. terminem udzielenia lub spłaty kredytu czy posiadaniem rachunku osobistego w wybranej instytucji. W wielu przypadkach konieczne może stać się jednak złożenie wniosku o zwrot prowizji. Ten powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni. Druki są dostępne na stronach internetowych wybranych banków lub w placówkach. W przypadku problemów z uzyskaniem zwrotu prowizji konsumentom przysługuje również prawo do skorzystania ze wsparcia m.in. Rzecznika Finansowego.

Zwrot prowizji przy kredycie hipotecznym

Nieco inaczej prezentuje się segment kredytów hipotecznych, które nie należą do gamy kredytów konsumenckich. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku reguluje kwestie udzielania zobowiązań tego typu i odnosi się bezpośrednio również do zwrotu prowizji. Art. 39 ujmuje to w następujący sposób:

W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Ustawa obejmuje jednak wyłącznie umowy kredytowe zawarte po 21 lipca 2017 roku. W związku z tym osoby, które spłaciły wcześniej kredyt hipoteczny zawarty po tej dacie, mogą złożyć wniosek o zwrot proporcjonalnych wydatków z tytułu prowizji.

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki