SMART > Poradniki > Pieniądze na dowolny cel > Koszty pozaodsetkowe: jakie są maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu?

Koszty pozaodsetkowe: jakie są maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu?

Koszty pozaodsetkowe zarówno kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego dotykają absolutnie każdego klienta banku. Oprócz kapitału, który jako kredytobiorcy musimy oddać z należnymi odsetkami, istnieją również inne wydatki, które musimy ponieść ze względu na sam fakt zaciągnięcia zobowiązania. Są to właśnie koszty pozaodsetkowe. Sprawdź, jakie są maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu i jak rozpoznać nieuczciwe instytucje finansowe.

Koszty pozaodsetkowe: jakie są maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu?
Spis treści
więcej Ikona strzałki


Czym są koszty pozaodsetkowe?

Koszty pozaodsetkowe kredytu to wszystkie koszty ponoszone przez klienta w związku z podpisaniem umowy kredytowej. Z tego katalogu wyłączone są jedynie odsetki, czyli stopa bazowa oprocentowania oraz marża banku. Co ważne, koszty pozaodsetkowe (a także maksymalne koszty pozaodsetkowe) są regulowane m.in. zapisami znowelizowanej Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku (oryginał z 20 lipca 2001 roku).

Tym samym koszty pozaodsetkowe kredytu mogą przybrać formę m.in.:

 • Prowizji – opłaty za uruchomienie zobowiązania. Jest to również forma pewnej rekompensaty dla kredytodawcy w związku z kosztami poniesionymi podczas udzielania kredytu. Co do zasady prowizja określana jest jako procent od koty udzielonego zobowiązania. 
 • Opłat dodatkowych (np. opłaty przygotowawczej) – w przypadku opłaty przygotowawczej mowa o koszcie jednorazowym, najczęściej naliczanym procentowo od kwoty kredytu w wysokości 1 proc. Kredytobiorca ponosi tego typu koszty pozaodsetkowe w momencie podpisywania umowy lub chwilę po.
 • Kosztów ubezpieczeniowych – w niektórych przypadkach np. ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest jednym z warunków udzielenia zobowiązania (np. w przypadku zbyt niskiego wkładu własnego). Wówczas cena ubezpieczenia również przekłada się na pozaodsetkowe koszty kredytu. 
 • Innych opłat za produkty dodatkowe – pozaodsetkowe koszty kredytu mogą stanowić również inne produkty sprzedawane np. w modelu cross-sellingu. Zaciągając kredyt hipoteczny i chcąc obniżyć ratę, często banki proponują inne pozycje ze swojej oferty – np. karty kredytowe – dzięki którym (w teorii), łatwiej będzie nam spłacać główne zobowiązanie.

Wyżej wymienione pozaodsetkowe koszty kredytu nie zawsze będą występowały równolegle. Co do zasady to prowizja będzie jednym ze stałych elementów umowy, a reszta – zależy od oferty i indywidualnej polityki danego banku. Pozaodsetkowe koszty kredytu mogą być ponoszone jednorazowo (jak np. w przypadku opłaty przygotowawczej) lub doliczane do rat (np. w sytuacji zaciągnięcia kredytu z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego).

Sprawdź również: Ustawa o kredycie konsumenckim: co musisz o niej wiedzieć?

Jakie są maksymalne koszty pozaodsetkowe?

Koszty pozaodsetkowe reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim i właśnie jej zapisy mówią również o maksymalnych stawkach, które może wymagać bank. Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu określała nowelizacja Ustawy o kredycie konsumenckim z 11 marca 2016 roku.

W myśl Ustawy maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu:

 • Mogły być równe sumie 25 proc. całkowitej kwoty kredytu (ale nie więcej!); 
 • Mogły być równe 30 proc. kwoty zmiennej, która uzależniona jest od okresu, na jaki została ona zaciągnięta (ale nie więcej!).

Jednakże Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku przewiduje, iż maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą łącznie przekraczać 45 proc. sumy całkowitej kwoty zobowiązania.

Tak jak wspominaliśmy, maksymalne koszty pozaodsetkowe kredytu są integralną częścią polityki każdego banku. Istnieje jednak pewna zasada, którą instytucje finansowe traktują uniwersalnie. Co do zasady niższe koszty pozaodsetkowe występują przy kredytach o niższym stopniu zabezpieczenia. Generalnie są to zobowiązania do 150 000 zł.

Sprawdź również: Zwrot prowizji bankowej. Złóż wniosek o zwrot prowizji

Jak obliczyć koszty pozaodsetkowe?

Wspomniana wcześniej Ustawa o kredycie konsumenckim doczekała się kilku nowelizacji. Ostatnia – z kwietnia 2020 roku – wprowadza zmiany w sposobie naliczania maksymalnych kosztów pozaodsetkowych kredytu (tzw. MPKK). Zgodnie z nowym prawem istnieją dwa modele:

 1. Kredyty z co najmniej 30–dniowym okresem spłaty: maksymalne koszty kredytu równają się 15 proc. całkowitej kwoty kapitału zobowiązania i 6 proc. tej kwoty w stosunku rocznym. W tym przypadku wzór to: MPKK ≤ (K x 15 proc.) + (K x n/R x 6 proc.). 
 2. Kredyty krótkoterminowe z krótszym niż 30–dniowym okresem spłaty: maksymalne koszty pozaodsetkowe są niższe niż w pierwszym wariancie. W tym przypadku wzór to po prostu: MPKK ≤ K x 5 proc.

Symbole zawarte w powyższych wzorach na maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu oznaczają:

 • K – całkowita kwota kredytu; 
 • n – okres spłaty wyrażony w dniach; 
 • R – liczba dni w roku.

Sprawdź również: Kredyt bez prowizji. Czy zawsze będzie korzystny?

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy
Koszty kredytu

Poradniki